CZ EN

Zpravodaj MF - 01/2018

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Makroekonomická predikce - leden 2018

Makroekonomická predikce - leden 2018

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace:

Celý obsah článku

Česká republika získala v roce 2017 z rozpočtu EU o 55,4 mld. Kč více, než zaplatila

Česká republika získala v roce 2017 z rozpočtu EU o 55,4 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu celého roku 2017 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 97,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 42,4 mld. Kč.

Celý obsah článku

Agentura Scope Ratings potvrdila ČR vysoký rating

Agentura Scope Ratings potvrdila ČR vysoký rating

Mezinárodní ratingová agentura Scope Ratings potvrdila vysoké hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky. Rating pro dlouhodobé závazky v domácí i v zahraničních měnách ponechala na úrovni AA se stabilním výhledem.

Celý obsah článku

Ratingová agentura Standard & Poor’s ocenila nízké zadlužení České republiky

Ratingová agentura Standard & Poor’s ocenila nízké zadlužení České republiky

Agentura Standard & Poor‘s ve svém nejnovějším hodnocení potvrdila rating České republiky se stabilním výhledem na úrovni AA- pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách a AA pro dlouhodobé závazky v domácí měně.

Celý obsah článku

Financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD

Financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2017

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2017

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2017, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně.

Celý obsah článku

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2018

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2018

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2018.

Celý obsah článku

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro podnikatele, České účetní standardy pro finanční instituce, České účetní standardy pro pojišťovny - rok 2018.

Celý obsah článku

Stanoviska k cenovým předpisům

Stanoviska k cenovým předpisům

Zveřejněny nová výkladová stanoviska:

 • Stanovení výše náhrady škody
 • Taxislužba osobní na území obce

Celý obsah článku

Základní informace - Cenová regulace a kontrola

Základní informace - Cenová regulace a kontrola

Liberalizace cen, ochrana trhu, cenová stabilita a konkurence, perspektivy cenové regulace, cenová kontrola. Aktualizace části - Informace o cenových předpisech (Cenové výměry).

Celý obsah článku

Odpovědi na dotazy ohledně místních, správních a soudních poplatků

Odpovědi na dotazy ohledně místních, správních a soudních poplatků

Zveřejněny nové otázky/odpovědi:

 • MP/01/2018 – Novela § 14a zákona o místních poplatcích
 • MP/02/2018 – K § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
 • MP/03/2018 – Postup při vracení poplatku podle § 254 daňového řádu
 • MP/04/2018 – Zavedení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku po rekonstrukci ČOV

Celý obsah článku

Pravidelné pracovní porady Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy

Pravidelné pracovní porady Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy

Ministerstvo financí bude pořádat pravidelné pracovní porady se zástupci krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy, a to vždy každý první čtvrtek v měsíci dubnu a v měsíci říjnu kalendářního roku.

Celý obsah článku

Semináře na téma „Vymáhání bagatelních daňových nedoplatků obcemi“

Semináře na téma „Vymáhání bagatelních daňových nedoplatků obcemi“

Ministerstvo financí pořádá ve spolupráci s krajskými úřady semináře na téma „Vymáhání bagatelních daňových nedoplatků obcemi“ pro úředníky územích samosprávných celků.

Celý obsah článku

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, na pokuty na místě zaplacené a na peněžité záruky za splnění povinnosti.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku

Právní rámce - Oceňovací předpis - Rok 2018

Celý obsah článku

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2017

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2017

Přehled cenových map.

Celý obsah článku

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst.

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2017

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2017

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 31.12.2017.

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2017

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2017

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 31.12.2017.

Celý obsah článku

Stát loni hospodařil s druhým nejlepším výsledkem od roku 1997, schodek dosáhl 6,2 mld. Kč

Stát loni hospodařil s druhým nejlepším výsledkem od roku 1997, schodek dosáhl 6,2 mld. Kč

V roce 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 273,6 mld. Kč a celkové výdaje 1 279,8 mld. Kč. Saldo hospodaření státního rozpočtu dosáhlo schodku 6,2 mld. Kč a je druhé nejlepší od roku 1997.

Související informace:

Celý obsah článku

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2017

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2017

Tabulky - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2017.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2017

Ke konci listopadu 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 430,9 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 390,0 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 40,9 mld. Kč.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2017.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 72 - odbor Státní majetek

Celý obsah článku

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2017

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2017

Seznam akciových společností ovládaných Českou republikou – Ministerstvem financí s akciovým podílem ve výši 40 - 100% v období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Celý obsah článku

Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů v ČR - leden 2018

Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů v ČR - leden 2018

K 1. lednu 2018 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a smluv, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva financí podle § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v úhrnu 74,8 mld. Kč.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zákon č. 474/2017 Sb.

Zákon č. 474/2017 Sb.

o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Celý obsah článku

Zákon č. 370/2017 Sb.

Zákon č. 370/2017 Sb.

o platebním styku - včetně Zveřejnění překladu zákona o platebním styku.

Celý obsah článku

Zákon č. 256/2004 Sb.

Zákon č. 256/2004 Sb.

o podnikání na kapitálovém trhu - Zveřejněn překlad zákona o podnikání na kapitálovém trhu a slovníček pojmů.

Celý obsah článku

Zákon č. 254/2004 Sb.

Zákon č. 254/2004 Sb.

o omezení plateb v hotovosti - Zveřejněn překlad zákona o omezení plateb v hotovosti.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 467/2017 Sb.

Vyhláška č. 467/2017 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 466/2017 Sb.

Vyhláška č. 466/2017 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Vyhláška č. 429/2017 Sb.

Vyhláška č. 429/2017 Sb.

procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Celý obsah článku

Vyhláška č. 403/2017 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 403/2017 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Vyhláška č. 272/2017 Sb.

Vyhláška č. 272/2017 Sb.

k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Celý obsah článku

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Celý obsah článku

Vyhláška č. 133/2013 Sb.

Vyhláška č. 133/2013 Sb.

kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu, včetně lhůt pro jejich překládání

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 1/2018

Finanční zpravodaj číslo 1/2018

 • Pokyn GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou, včetně přílohy
 • Pokyn GFŘ-D-36 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017
 • Sdělení k vyhlášce č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 9/2017

Finanční zpravodaj číslo 9/2017

 • Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017)
 • Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty
 • Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 • Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018 (včetně příloh č. 1 až 6)

Celý obsah článku

Cenový věstník 01/2018

Cenový věstník 01/2018

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 1. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2017
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 obce Horoměřice
 • Obecně závazná vyhláška č. 21/2017 města Ostravy
 • Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 města Olomouce
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Libereckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 1/2018 - ze dne 26. ledna 2018

Zprávy MF - číslo 1/2018 - ze dne 26. ledna 2018

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2018
 2. Metodika financování krajů pro rok 2018
 3. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Celý obsah článku

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro podnikatele, České účetní standardy pro finanční instituce, České účetní standardy pro pojišťovny - rok 2018.

Celý obsah článku

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku

Právní rámce - Oceňovací předpis - Rok 2018

Celý obsah článku

Přehledy právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Přehledy právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Právní rámce

Celý obsah článku

Přehled právních rámců v oblasti bankovnictví

Přehled právních rámců v oblasti bankovnictví

Právní rámce

Celý obsah článku

Informace ke smlouvě mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Informace ke smlouvě mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí oznamuje, že dne 12. ledna 2018 byla v Soulu podepsána SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KOREJSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU.

Celý obsah článku

Příručka pro vnější hlášení v IMS

Příručka pro vnější hlášení v IMS

Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v informačním systému - IMS5 a příloha k uživatelské příručce - Číselníky.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2018

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku

Základní informace - finanční stabilita a dohled

Základní informace - finanční stabilita a dohled

Činnost Ministerstva financí související s problematikou finanční stability a dohledu.

Celý obsah článku

Agendy - finanční stabilita a dohled

Agendy - finanční stabilita a dohled

Agenda - činnost Ministerstva financí související s problematikou finanční stability a dohledu.

Celý obsah článku

Přehledy právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Přehledy právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Právní rámce

Celý obsah článku

Přehled právních rámců v oblasti bankovnictví

Přehled právních rámců v oblasti bankovnictví

Právní rámce

Celý obsah článku

Ministerstvo financí publikuje překlad zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti

Ministerstvo financí publikuje překlad zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti

Ministerstvo financí publikuje překlad zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku a zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný překlad zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný překlad zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Překlad zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Celý obsah článku

Vláda schválila numizmatickou novelu

Vláda schválila numizmatickou novelu

Vláda České republiky schválila dne 3. ledna 2018 návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů, a postoupila jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Celý obsah článku

Nařízení o sekuritizaci publikováno v Úředním věstníku Evropské unie

Nařízení o sekuritizaci publikováno v Úředním věstníku Evropské unie

Dne 28. prosince 2017 bylo v Úředním věstníku EU publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. Toto bezprostředně použitelné a přímo závazné nařízení Evropské unie vstupuje v platnost ode dne 17. ledna 2018 a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019.

Celý obsah článku

Konzultace k nařízení (EU) o prospektu a k dalším souvisejícím otázkám

Konzultace k nařízení (EU) o prospektu a k dalším souvisejícím otázkám

Ministerstvo financí připravilo konzultaci k adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES. Odpovědi můžete zasílat nejpozději do 9. února 2018.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn

EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn

Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Z rozsudku vyplývá, že zákon o evidenci tržeb zůstává dál nepřetržitě v platnosti, vyjma vybraných ustanovení zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018, resp. 31. prosince 2018.

Zdroj: Finanční správa ČR, 19.1.2018

Celý obsah článku

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu

Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017. Pokyn GFŘ D-29, který upravuje prominutí těchto pokut u kontrolního hlášení DPH, byl v této souvislosti aktulizován Dodatkem č. 2.

Zdroj: Finanční správa ČR, 2.1.2018

Celý obsah článku

Vláda schválila novelu daňového řádu v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní

Vláda schválila novelu daňového řádu v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní

Dne 3. ledna 2018 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2018.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Alena Schillerová jednala v Bruselu o reformě DPH v EU

Alena Schillerová jednala v Bruselu o reformě DPH v EU

Ministryně financí Alena Schillerová se v Bruselu zúčastnila zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) a poprvé se setkala se svými protějšky z členských států EU.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 23. ledna 2018 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 23. ledna 2018 v Bruselu

Vedoucí delegace České republiky na zasedání Rady ECOFIN bude ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Dotace z kapitoly VPS

Dotace z kapitoly VPS

Dotace ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa).

 • Informace k výzvě č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace

Celý obsah článku

Program 29822

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

 • Informace k výzvě č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace
 • Informace k výzvě č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Letiště Václava Havla má nová bezpečnostní opatření

Letiště Václava Havla má nová bezpečnostní opatření

Dne 30. ledna 2018 byla na Letišti Václava Havla v Praze za účasti premiéra Andreje Babiše, ministryně financí Aleny Schillerové a ministra vnitra Lubomíra Metnara slavnostně představena nová opatření, která zvyšují jeho bezpečnost a řadí ho tak mezi nejbezpečnější mezinárodní letiště v Evropě.

Celý obsah článku

Mezinárodní den celníků 2018

Mezinárodní den celníků 2018

Již po šestatřicáté si čeští celníci připomněli svůj svátek. Slavnostní setkání v celní škole v Jílovišti proběhlo také za účasti ministryně financí Aleny Schillerové a generálního ředitele Celní správy Milana Poulíčka.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář