CZ EN

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2017

  • Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost politickým stranám a politickým hnutím za rok 2017
  • Tabulka č. 2 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. 10. 2017
  • Tabulka č. 3 – Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2017 ze státního rozpočtu celkem 
v Kč
Název politické strany nebo politického hnutí stálý příspěvek příspěvek na mandát příspěvek na činnost za rok 2017 celkem
počet poslanců poslanci počet senátorů senátoři počet zast.krajů zastupitelé krajů počet zast. hl. m. Prahy zast. hl.m.Prahy
před volbami po volbách
Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost politickým stranám a politickým hnutím za rok 2017
ANO 2011 x) 10 000 000 47 78 49 275 000 7/6 6 150 000 176 44 000 000 17 4 250 000 113 675 000
Česká pirátská strana 2 500 000 0 22 4 950 000 1 900 000 5 1 250 000 4 1 000 000 10 600 000
ČSSD 10 000 000 50 15 39 750 000 25 22 500 000 125 31 250 000 8 2 000 000 105 500 000
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 0 0 0 0 0 0 3 750 000 0 0 750 000
Hradecký demokratický klub 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 250 000
Hnutí pro Prahu 11 0 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000
JIHOČEŠI 2012 0 0 0 0 0 0 4 1 000 000 0 0 1 000 000
Karlovarská občanská alternativa 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 500 000
KDU - ČSL 10 000 000 14 10 12 000 000 14 12 600 000 61 15 250 000 2 500 000 50 350 000
KSČM 10 000 000 33 15 27 000 000 1 900 000 86 21 500 000 4 1 000 000 60 400 000
Nestraníci 0 0 0 0 1 900 000 1 250 000 0 0 1 150 000
Občané patrioti 0 0 0 0 1 900 000 2 500 000 0 0 1 400 000
Občané pro Budějovice 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 250 000
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 0 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000
ODS 10 000 000 16 25 16 425 000 9 8 100 000 76 19 000 000 8 2 000 000 55 525 000
Ostravak 0 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000
politické hnutí Změna 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 500 000
ProOlomouc 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 250 000
Severočeši.cz 0 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 0 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000
SNK Evropští demokraté 0 0 0 0 0 0 6 1 500 000 0 0 1 500 000
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 500 000 0 6 1 350 000 5 4 500 000 38 9 500 000 2 500 000 18 350 000
Starostové a osobnosti pro Moravu 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 250 000
Starostové pro Liberecký kraj 0 0 0 0 2 1 800 000 18 4 500 000 0 0 6 300 000
Strana svobodných občanů 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 500 000
Strana soukromníků České republiky 0 0 0 0 1 900 000 3 750 000 0 0 1 650 000
Strana Práv Občanů 0 0 0 0 1 900 000 16 4 000 000 0 0 4 900 000
Strana zelených 5 333 333 0 0 0 4 3 600 000 5 1 250 000 4 1 000 000 11 183 333
Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura (SPD) 2 500 000 0 22 4 950 000 0 0 18 4 500 000 0 0 11 950 000
TOP 09 10 000 000 26 7 20 550 000 2 1 800 000 19 4 750 000 16 4 000 000 41 100 000
VÝCHODOČEŠI 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 500 000
Úsvit - Národní Koalice 8 333 333 14 0 10 500 000 0 0 0 0 0 0 18 833 333
"Žít Brno" 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 250 000
Celkem 81 166 666 200 200 186 750 000 79/78 70 950 000 675 168 750 000 65 16 250 000 523 866 666

Podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů:

Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.

Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.

V roce konání voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy se propočítávají roční státní příspěvky za každé volební období zvlášť. Straně a hnutí náleží měsíčně jedna dvanáctina propočteného ročního státního příspěvku. V měsíci konání voleb obdrží strana a hnutí státní příspěvek propočtený z výsledků voleb toho volebního období, jehož výše bude pro stranu a hnutí výhodnější.

x) Dle Sdělení Státní volební komise ze dne 23. října 2017 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konanných ve dnech 20. a 21. října 2017 publikovaného ve Sbírce zákonů č. 352/2017 senátor Jiří Hlavatý zvolen poslancem, čímž se počet mandátů senátorů navržených politickým hnutím ANO 2011 v Senátu Parlamentu České republiky snížil o 1, tedy ze 7 na 6.

 

Název politické strany nebo politického hnutí počet platných hlasů % z celkového počtu platných hlasů příspěvek v Kč
Tabulka č. 2 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. 10. 2017
ANO 2011 1 500 113 29,64 150 011 300
Česká pirátská strana 546 393 10,79 54 639 300
Česká strana sociálně demokratická 368 347 7,27 36 834 700
Komunistická strana Čech a Moravy 393 100 7,76 39 310 000
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 293 643 5,80 29 364 300
Občanská demokratická strana 572 948 11,32 57 294 800
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 262 157 5,18 26 215 700
Strana svobodných občanů 79 229 1,56 7 922 900
TOP 09 268 811 5,31 26 881 100
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 538 574 10,64 53 857 400
C e l k e m 4 823 315 95,27 482 331 500

Ministerstvo financí vyplácí příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

"Příspěvek na úhradu volebních nákladů se poskytuje pouze za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna sdělí, po ověření volby poslanců, Ministerstvu financí údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč."

 

v Kč
Název politické strany nebo politického hnutí Příspěvek na činnost za rok 2017 x) viz. Tabulka č.1 Příspěvek na úhradu volebních nákladů xx) viz. Tabulka č. 2 Příspěvek na činnost za 2. pololetí 2016 Příspěvky vyplacené v roce 2017 celkem
Tabulka č. 3 - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2017 ze státního rozpočtu celkem
ANO 2011 113 675 000 150 011 300   263 686 300
Česká pirátská strana 10 600 000 54 639 300   65 239 300
ČSSD 105 500 000 36 834 700   142 334 700
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 750 000 0   750 000
Hradecký demokratický klub 250 000 0   250 000
Hnutí pro Prahu 11 900 000 0   900 000
JIHOČEŠI 2012 1 000 000 0   1 000 000
Karlovarská občanská alternativa 500 000 0   500 000
KDU - ČSL 50 350 000 29 364 300   79 714 300
KSČM 60 400 000 39 310 000   99 710 000
Nestraníci 1 150 000 0   1 150 000
Občané patrioti 1 400 000 0   1 400 000
Občané pro Budějovice 250 000 0   250 000
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 900 000 0 213 750 1 113 750
ODS 55 525 000 57 294 800   112 819 800
Ostravak 900 000 0   900 000
politické hnutí Změna 500 000 0   500 000
ProOlomouc 250 000 0 59 375 309 375
Severočeši.cz 900 000 0 1 425 000 2 325 000
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 900 000 0   900 000
SNK Evropští demokraté 1 500 000 0   1 500 000
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 18 350 000 26 215 700   44 565 700
Starostové a osobnosti pro Moravu 250 000 0   250 000
Starostové pro Liberecký kraj 6 300 000 0   6 300 000
Strana svobodných občanů 500 000 7 922 900   8 422 900
Strana soukromníků České republiky 1 650 000 0   1 650 000
Strana Práv Občanů 4 900 000 0   4 900 000
Strana zelených 11 183 333 0   11 183 333
Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura (SPD) 11 950 000 53 857 400 1 068 750 66 876 150
TOP 09 41 100 000 26 881 100   67 981 100
VÝCHODOČEŠI 500 000 0   500 000
Úsvit - Národní Koalice 18 833 333 0   18 833 333
"Žít Brno" 250 000 0   250 000
Celkem 523 866 666 482 331 500 2 766 875 1 008 965 041

x) Podle § 20 a 20a zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
xx) Podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář