CZ EN

oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí

Odpovídá v součinnosti s KPR, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, Senátem Parlamentu, Úřadem vlády ČR, MZV, KVOP, MS, ÚOOÚ, ČSÚ, ČÚZK, ÚS, NKÚ, DIA, ÚDHPSPH a ÚNRR za financování příslušných kapitol státního rozpočtu.

a)    odpovídá v součinnosti s KPR, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, Senátem Parlamentu, Úřadem vlády ČR, MZV, KVOP, MSp, ÚOOÚ, ČSÚ, ČÚZK, ÚS, NKÚ, DIA, ÚDHPSPH a ÚNRR za financování příslušných kapitol státního rozpočtu zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitol, podílí se na přípravě a zpracování návrhu rozpočtů kapitol a rozepisuje rozpočtové limity kapitol,
b)    hodnotí výsledky hospodaření kapitol, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a schvaluje návrhy závěrečných účtů kapitol, vypracovává finanční vypořádání vztahů kapitol se SR, posuzuje a kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku kapitoly,
c)    podílí se na vypracování souhrnného SZÚ za oblast financovaných kapitol,
d)    posuzuje dokumentace programů reprodukce majetku financovaných kapitol, stanovuje účast SR na financování programů a parametry přípravy a realizace programů, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programů, posuzuje a schvaluje registraci akcí a rozhodnutí o účasti SR na financování projektů, řídí aktualizaci dat v příslušném informačním systému programového financování správci financovaných kapitol,
e)    řeší operativně problémové okruhy státní podpory a financování v oblasti financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
f)    podílí se na agendách financování společných programů EU a ČR za financované kapitoly,
g)    podílí se na tvorbě strategií a koncepcí s celostátní působností týkajících se financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
h)    vytváří nebo se podílí na tvorbě právních předpisů týkajících se financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
i)    vytváří nebo se podílí na tvorbě metodik týkajících se financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
j)    zabezpečuje specifické úkoly v souvislosti s finančním zajištěním činnosti politických stran a hnutí ze SR,
k)    vykonává řídicí kontrolu při čerpání prostředků z položek kapitoly VPS, které jsou v jeho působnosti,
l)    vytváří nebo se podílí ve spolupráci s dalšími útvary ministerstva a MV na tvorbě vyhlášky, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvků na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.