CZ EN

odbor 14 - Rozpočtová politika společensky významných odvětví

Odbor zodpovídá v součinnosti se správci kapitol MZ, MPSV, KPR, PSP, Senát P., Úřad vlády ČR, MZV, KVOP, GA, MŠMT, MK, ÚSTR, MS, ÚOOÚ, ČSÚ, ČÚZK, ÚS, AV, RRTV, TA, NKÚ, DIA, ÚDHPSPH, ÚNRR a NSA za financování rozpočtů jednotlivých kapitol, a se SFK a SFKMG za financování jejich rozpočtů.

Odbor odpovídá v součinnosti se správci kapitol MZ, MPSV, KPR, Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu, Úřad vlády ČR, MZV, KVOP, GA ČR, MŠMT, MK, ÚSTR, MSp, ÚOOÚ, ČSÚ, ČÚZK, ÚS, AV ČR, RRTV, TA ČR, NKÚ, DIA, ÚDHPSPH, ÚNRR a NSA za financování rozpočtů jednotlivých kapitol, a se SFK a SFKMG za financování jejich rozpočtů. Vypracovává střednědobé výhledy kapitol a SF, připravuje návrhy rozpočtů kapitol a SF, rozepisuje výdajové rámce a příslušné rozpočtové limity. Hodnotí výsledky hospodaření kapitol a SF, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a kontroluje návrhy závěrečných účtů kapitol a SF, podílí se na zpracování souhrnného SZÚ a vypracovává finanční vypořádání vztahů jednotlivých kapitol a SF se SR, posuzuje a kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku financovaných kapitol. Zpracovává celkové příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, celkové mandatorní sociální výdaje, výdaje na podporu nestátních subjektů a celkové výdaje na výzkum, vývoj a inovace do návrhu střednědobého výhledu a SR. Zabezpečuje státní podporu činností politických stran a hnutí a nestátního neziskového sektoru ze SR. Koordinuje ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace zabezpečování státní podpory výzkumu a vývoje. Odpovídá za vztah SR k veřejnému zdravotnímu pojištění a ke zdravotním pojišťovnám a plní zákonem stanovené povinnosti ministerstva v systému veřejného zdravotního pojištění, včetně realizace kontroly hospodaření a dodržování zákonných norem zdravotními pojišťovnami. Vypracovává nebo se podílí na tvorbě strategií, koncepcí, právních předpisů a metodik z oblastí financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty a zabezpečení realizace finanční politiky. Podílí se na agendách financování společných programů EU a ČR za kapitoly v působnosti odboru. Vykonává působnosti stanovené ministerstvu v § 4 odst. 1, § 12 odst. 8, § 32 a 36 a § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. Vykonává působnost stanovenou ministerstvu v § 6 odst. 1 zákona č. 203/2006 Sb. Zpracovává stanoviska ministerstva k veřejným zakázkám podle právních předpisů ve vybraných případech, kdy veřejným zadavatelem je subjekt v působnosti odboru. Vykonává legislativní činnost v oblasti bližších podmínek k způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvků na volební náklady. Odbor poskytuje součinnost odboru Centrální harmonizační jednotka v oblasti přípravy analýz revizí výdajů z pohledu hodnoty za peníze, transparence a strategie veřejných institucí, včetně návrhů věcných řešení a odborné podpory při jejich realizaci z hlediska jejich odborné způsobilosti.

oddělení 1401 - Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů

vedoucí oddělení: Ing. Jakub Novák
telefon: (+420) 25704 3105
email: Jakub.Novak@mfcr.cz

oddělení 1402 - Kultura, vzdělávání a podpora výzkumu a vývoje

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Ing. Hana Vyhnisová
telefon: (+420) 25704 2540
email: Hana.Vyhnisova@mfcr.cz

oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí

vedoucí oddělení: Ing. Ilona Hégrová
telefon: (+420) 25704 2563
email: Ilona.Hegrova@mfcr.cz

oddělení 1404 - Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění

vedoucí oddělení: Ing. Jakub Haas
telefon: (+420) 25704 3123
email: Jakub.Haas@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.