CZ EN

Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů v ČR - leden 2018

K 1. lednu 2018 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a smluv, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva financí podle § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v úhrnu 74,8 mld. Kč. Tyto smlouvy podléhají podle zákona rozpočtovému dozoru Ministerstva financí.

Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč Podíl na celkové hodnotě koncesních projektů
Koncesní smlouvy územních samosprávných celků v realizaci, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva financí do 1.1.2018
Vodohospodářství 65 381 233 276 87,4%
Energie 3 454 163 270 4,6%
Sociální služby 2 219 377 110 3,0%
Doprava 843 158 900 1,1%
Volnočasová infrastruktura 2 695 124 318 3,6%
Ostatní 250 462 253 0,3%
CELKEM 74 843 519 127 100,0%

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář