CZ EN

Zpravodaj MF - 2/2015

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Metodický pokyn Ministerstva financí k postupu při změně herního režimu u provozoven

Metodický pokyn Ministerstva financí k postupu při změně herního režimu u provozoven

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi v zájmu zabezpečení jednotného postupu při změně herního režimu u provozoven vydává tento metodický pokyn pro oddělení 3401 Správní řízení odboru 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. Tento metodický pokyn se vztahuje na žádosti doručené ode dne 23. 2. 2015.

Celý obsah článku

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku

Často kladené dotazy - Loterie a sázkové hry

Často kladené dotazy - Loterie a sázkové hry

Často kladené otázky a odpovědi.

 • Tabulka - Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy ke správním řízením z moci úřední
 • Tabulka - Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy k novele zákona

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.1.2015

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.1.2015

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.1.2015 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 57171 kusů.

Celý obsah článku

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za období od 1. července 2013 do 30. června 2014

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za období od 1. července 2013 do 30. června 2014

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a zákonů souvisejících za období od 1. července 2013 do 30. června 2014.

Celý obsah článku

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD za daný rok.

Celý obsah článku

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2014

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2014

Ministerstvo financí publikuje Tabulku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2014. Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30.9.2014.

Celý obsah článku

České účetní standardy č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015

České účetní standardy č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až č. 710 použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015. Aktualizováno dne 26.2.2015.

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu – předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 31.3.2015

Účetní konsolidace státu – předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 31.3.2015

V roce 2015 zasílají seznam pouze správci kapitol státního rozpočtu, kraje a obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je k 1. lednu 2014 roven nebo větší než 10 000. Termín pro předání do CSÚIS je 31. března 2015.

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu – nároky na výkaznictví obcí a dobrovolných svazků obcí

Účetní konsolidace státu – nároky na výkaznictví obcí a dobrovolných svazků obcí

Ministerstvo financí zveřejňuje nároky na výkaznictví obcí a dobrovolných svazků obcí v roce 2015 a 2016 v souvislosti s účetní konsolidací státu.

Celý obsah článku

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Přehled nejčastějších dotazů týkající se sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Celý obsah článku

Problematika vykazovaných skutečností v Pomocném analytickém přehledu pro potřeby účetní konsolidace státu

Problematika vykazovaných skutečností v Pomocném analytickém přehledu pro potřeby účetní konsolidace státu

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje materiál o problematických oblastech při vykazování skutečností v Pomocném analytickém přehledu.

Celý obsah článku

Metodika tvorby PAP pro rok 2015 (CSÚIS)

Metodika tvorby PAP pro rok 2015 (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodiku tvorby PAP pro rok 2015 včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP.

Celý obsah článku

Otevřená data Ministerstva financí: Praktický návod k jejich publikaci

Otevřená data Ministerstva financí: Praktický návod k jejich publikaci

Uvedený dokument popisuje projekt publikace otevřených dat Ministerstva financí ČR.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků - aktualizován ke dni 16. února 2015. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Aktuálně působící penzijní společnosti v ČR - rok 2015

Aktuálně působící penzijní společnosti v ČR - rok 2015

Přehled penzijních společností povolených Českou národní bankou.

Celý obsah článku

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2015

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2015

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR k 11.2.2015.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2015

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2015

Aktualizováno ke dni: 31. ledna 2015
Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden 2015

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden 2015

K 31.1.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 111,0 mld. Kč, celkové výdaje 82,4 mld. Kč a přebytek hospodaření 28,6 mld. Kč (v lednu 2014 vykázán přebytek 45,0 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2014

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2014

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU - souhrnný přehled.

Celý obsah článku

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2014

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2014

Celkové náklady na poradenství od 1. července 2014 do 31. prosince 2014.

Celý obsah článku

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2014

podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Výroční zpráva o vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních na Ministerstvu financí za rok 2014

Výroční zpráva o vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních na Ministerstvu financí za rok 2014

v souladu s článkem 20 Směrnice č. 7/2005 ministra financí o postupu při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí

Celý obsah článku

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailové adresy Ministerstva financí za rok 2014

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailové adresy Ministerstva financí za rok 2014

Kontaktní linka Ministerstva financí a e-mailové adresy jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání.

Celý obsah článku

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2014

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2014

Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti za rok 2014.

Související informace:

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech a vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech v ČR k 31.12.2014 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech a vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech v ČR k 31.12.2014 včetně Komentáře

Celkový objem vyplacených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření za rok 2014 činil 6,848 mld. Kč. V porovnání s rokem 2013, kdy vyplacený státní příspěvek za tento rok dosáhl výše 6,861 mld. Kč, došlo k mírnému snížení o 14 mil. Kč. Počet evidovaných neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření dosáhl ke konci roku 2014 výše 4,803 mil., což je o 160 tis. méně než k 31.12.2013 (- 3,2 %).

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2014 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2014 včetně Komentáře

Celkový počet úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích) dosáhl k 31.12.2014 hodnoty 753 tis. úvěrů a oproti stavu ke konci roku 2013, kdy bylo evidováno celkem 815 tis. úvěrů, poklesl během roku 2014 o 63 tis. úvěrů (- 7,7 %). Celkový objem úvěrů k 31.12.2014 dosáhl hodnoty 249,6 mld. Kč, což představuje pokles oproti stavu k 31.12.2013 o 11,8 mld. Kč (- 4,5 %).

Celý obsah článku

Přehled privatizace akcií k 31.12.2014

Přehled privatizace akcií k 31.12.2014

 • Přehled privatizace akcií k 31.12.2014
 • Stav držení akcií k 31.12.2014

Celý obsah článku

Stav privatizačních projektů k 31.12.2014

Stav privatizačních projektů k 31.12.2014

 1. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2014
 2. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2014

Celý obsah článku

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2014

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2014

 • Tabulka č. 1 - Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací
 • Tabulka č. 2 - Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizace dotčených území

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2014

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2014

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 31.12.2014.

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2014

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2014

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 31.12.2014.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 5/2014 Sb. - ze dne 26. února 2015.

Související informace:

Celý obsah článku

Cenový věstník 2/2015

Cenový věstník 2/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 3. dodatek
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Magistrát města Prostějov, odbor finanční
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Magistrát města Zlína, odbor živnostenský
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Magistrát města Přerova
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Městský úřad Bílina, obecní živnostenský úřad
 • Přehled o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014 Městský úřad Nový Bor, obecní živnostenský úřad
 • Obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č.2/2014, kterou se vydává 2. cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2015

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2015

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání i s tzv. e-tiskopisem (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání i s tzv. e-tiskopisem (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa bude po přechodné období roku 2015 akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky (podle § 72 odst. 4 daňového řádu) i podání učiněná datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, avšak následně potvrzená do 5 dnů buď písemně, například formou e-tiskopisu nebo ústně do protokolu nebo níže uvedenými uznatelnými způsoby.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 24.2.2015

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Upozornění GFŘ k vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání

Upozornění GFŘ k vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání

V souvislosti s nabytím účinnosti novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen „zákon o DPH“) ke dni 1.1.2015 upozorňujeme plátce používající režim jednoho správního místa, že kromě plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 110a a násl. zákona o DPH, by neměl plátce opomenout vykázat tato plnění i v rámci běžného daňového přiznání.

Celý obsah článku

Výjezdy pracovníků finančních úřadů a jejich územních pracovišť do vybraných obcí (Informace GFŘ)

Výjezdy pracovníků finančních úřadů a jejich územních pracovišť do vybraných obcí (Informace GFŘ)

Seznamy vybraných obcí.

Celý obsah článku

QR kód v aplikaci EPO (Informace GFŘ)

QR kód v aplikaci EPO (Informace GFŘ)

Aplikace elektronická podání pro Finanční správu (EPO) byla rozšířena o novou funkci. U vybraných daňových podání dochází nyní ke generování QR kódu s platebními informacemi.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v oblasti nakládání s tuhými odpady

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v oblasti nakládání s tuhými odpady

Jedná se o projekt technické asistence (TA) v oblasti nakládání s tuhými odpady v Tádžikistánu („Project Solid Waste Kulob – feasibility study“).

Celý obsah článku

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Tádžikistánu

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Tádžikistánu

Evropská banka pro obnovu a rozvoj aktuálně vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence (TA) v oblasti vodohospodářství v Tádžikistánu.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 17. února 2015 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 17. února 2015 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Jan Gregor.

Celý obsah článku

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Kyrgizstánu

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Kyrgizstánu

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) aktuálně vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v Kyrgyzstánu v oblasti vodohospodářství (Togtogul Water Sub – Project – Feasibility Study, Kyrgyz Republic, 280 000 €).

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Ministerstvo financí upozorňuje na nesprávné spojování Norských fondů s případem odebraných českých dětí

Ministerstvo financí upozorňuje na nesprávné spojování Norských fondů s případem odebraných českých dětí

Ministerstvo financí upozorňuje, že Fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norské fondy, pro které zajišťuje ministerstvo roli Národního kontaktního místa, nijak nesouvisí s kauzou odebraných českých dětí v Norsku.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2015)

Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2015)

Aktuální témata: daňové úniky, služební zákon a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 1/2015

Finanční a ekonomické informace 1/2015

Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Nové plány Evropské unie: unie kapitálových trhů.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Oznámení o zahájení výběrového řízení na postoupení bloku pohledávek

Oznámení o zahájení výběrového řízení na postoupení bloku pohledávek

Společnost GALILEO REAL, k.s. se sídlem Praha 8, Thámova 181/20, IČ: 261 75 291 vyhlašuje jednokolové výběrové řízení na postoupení bloku pohledávek. Uzávěrka pro předložení nabídky do výběrového řízení je 15.4.2015 v 15.00 hod.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář