CZ EN

Rozhovor s Lukášem Wagenknechtem o odměňování státních úředníků

Zdroj: Mladá fronta DNES | 3.2.2015 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 8 | Autor: Jitka Vlková

Česko musí ještě letos změnit způsob odměňování státních úředníků, kteří budou od 1. července podléhat služebnímu zákonu. V opačném případě hrozí neschválení operačních programů, jejichž prostřednictvím mají do Česka proudit evropské peníze v letech 2014 až 2020. Tento týden kvůli tomu přijedou zástupci Evropské komise. „Komise chce, abychom do odměňování dostali ocenění výkonnosti,“ vysvětluje Lukáš Wagenknecht, náměstek ministra financí.

* Ministerstvo financí se podílí na vytvoření nového způsobu odměňování státních úředníků. Proč dosavadní tabulky nestačí?

Evropská komise dala Česku předběžnou podmínku, že úředníci mají mít nastavený spravedlivý systém odměňování založený na výkonnosti. Jenže u nás tvoří základ platu tarif, pak tu je osobní příplatek ve výši až 100 procent podle toho, nakolik jste expert, a příplatky za vedení a bonusy několikrát do roka. To jsou čtyři nejčastěji využívané složky platu. Další příplatky jsou za práci přesčas, práci ve ztížených podmínkách a další.


* V čem je problém?

Problém spočívá v tom, že plat je postaven na principu seniority, tedy podle odsloužených let. Chybí ocenění výkonnosti. Seniorita je důležitá, ale ne ve všech profesích a v takové míře. Současné nastavení směřuje k tomu, že odborníky - právníky či IT pracovníky - do státní správy nedostanete.


* Výkonnost se ale dá ocenit osobním příplatkem a odměnami...

Jenže osobní příplatek posuzuje a přiznává nadřízený. Odměny (mohou tvořit až čtvrtinu ročního platu, pozn. red.) záleží na objemu prostředků, které jsou na ministerstvu k dispozici, a opět na hodnocení nadřízeného. Optimální by bylo mít základní plat a k tomu bonus podle více kritérií. Nemůžete ale dnes někomu sahat na plat s tím, že plošně zvýšíte tarif a snížíte mu osobní příplatek. Zvyšování tarifů by stálo stát peníze.


* S plošným navýšením tarifů přišlo ministerstvo práce. Souhlasíte s jeho zdůvodněním?

Důvodem mají být nové povinnosti stanovené úředníkům zákonem o státní službě - úřednické zkoušky či omezení podnikání. Je to spíš stanovisko odborů. Pokud se totiž máme posunout k výkonnostnímu odměňování, musíme pracovat s příplatky a bonusy, ne s plošným zvyšováním platů.


* Měli by tedy státní úředníci dostávat víc peněz, nebo ne?

Ministerstvo financí nechce obecně zvyšovat platy, už se letos o 3,5 procenta zvyšovaly. Máme také požadavek na rozpočtovou odpovědnost, aby to nenavýšilo státní rozpočet. První krok, který se bude muset udělat hodně rychle, je nastavit pravidla hodnocení výkonu, aby bylo jasné, za co se rozdělují příplatky. Jakmile naběhne systém státní služby, lze to navázat na roční hodnocení. Ale to bude nejdřív v roce 2016 a do té doby už musí být pravidla na stole.


* Proč se s nastavením nového odměňování tak spěchá?

V pátek se tu má sejít pracovní skupina Evropské komise, která projednává předběžnou podmínku odměňování. Ta je v tuto chvíli nejcitlivější. Musíme komisi předložit jasný harmonogram, kdy nařízení začnou platit. Do té doby odmítá komise schvalovat jednotlivé operační programy. Komplexní systémová změna odměňování by mohla začít fungovat od roku 2017, ale je třeba úprava legislativy.


* Takže se bude zatím odměňovat podle výkonu provizorně, než bude odměňování nastavené na pevno?

Ano, ze začátku jen v rámci osobního příplatku, od roku 2017 by se pak dalo pracovat se všemi složkami platu. To bude na politickou debatu, ne úřednickou. Dali jsme jen na stůl čísla, s jejichž pomocí budou politici rozhodovat.


* Jakou představu má resort o odměňování podle výkonu?

Chceme v odměňování nastavit kombinaci několika parametrů. Jednak odbornosti - ta by byla prokazatelná dosaženým vzděláním, certifikáty. Dále výkonnost - ta by byla navázaná na roční hodnocení a na plnění předepsaných cílů, u nichž se musí zohledňovat, že ne každý má stejně kvalitní výstupy. Třetím parametrem by byla délka praxe, která je dnes jediným parametrem. Například Evropská komise má svůj systém odměňování zaměstnanců. Bodují lidi a ti se mohou posouvat v rámci platových tříd a dostat víc peněz. Je tam zahrnuta i seniorita.


* O čem hovoří pracovní skupina?

Na koaliční radě proběhlo jednání a ministerstvo práce a sociálních věcí tam předneslo varianty paušálního navýšení základního platu. My jsme za MF upozornili, že je třeba doplnit parametry výkonnosti. Dnes zasedá pracovní skupina, kde se budeme bavit o akutní variantě kvůli odblokování fondů a o systémové změně od roku 2017. Jakmile se domluvíme na principech, právníci to napíší rychle. Podstatné je dát návrh, jak to vyřešíme letos, aby to Komise přijala jako férové a podle výkonu a aby uvolnila peníze z evropských fondů. Nejsem si přesto jistý, že pokud bude nároková byť jen část osobního ohodnocení, že to nebude něco stát.


* Čelíte v oblasti odměňování ještě jiným problémům?

Rizikem zákona je, že na osobní příplatek bude mít úředník nárok až poté, co složí úřednickou zkoušku. Tu lze absolvovat do roka od nástupu a nejspíš bude brzdit příliv nových, kompetentních, jazykově vybavených lidí, kteří jsou lépe placeni v soukromém sektoru než ve státní správě. I kdyby se podařilo nastavení ohodnocení podle výkonu, nedá se teď s osobním ohodnocením pracovat.


* A co smluvní odměňování? Nechybí ve státní správě?

Komise jeho zrušení přijala pozitivně. Vyskytl se však problém s odměňováním manažerů ve státních podnicích, například na Ředitelství silnic a dálnic, ale i v rámci profesí v oblastech IT, věda a výzkum nebo vedení arbitráží. Bude třeba buď zaplatit kvalitního úředníka, na což tabulkové třídy nebudou stačit, anebo službu outsourcovat. Ministerstvo financí nepovažuje outsourcing za optimální, chceme ohodnocení těchto profesí dostat do mantinelů odměňování. Padl také návrh, že by vznikla specifická úprava pro odborníky. Může se to udělat prostřednictvím nařízení vlády. Musíme si ale dát pozor, aby pak všichni nebyli odborníci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář