CZ EN

Ministerstvo financí upozorňuje na nesprávné spojování Norských fondů s případem odebraných českých dětí

Ministerstvo financí upozorňuje, že Fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norské fondy, pro které zajišťuje ministerstvo roli Národního kontaktního místa, nijak nesouvisí s kauzou odebraných českých dětí v Norsku.

K mylnému spojení s tímto případem dochází především v souvislosti s programem CZ04 Ohrožené děti a mládež, který je právě z Norských fondů financován. Mezi hlavní výstupy Programu CZ04 patří de-institucionalizace systému péče o ohrožené děti a mládež, zpracování návrhu nového zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a péči o ohrožené děti, zvýšení zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a zvýšení povědomí o právech dětí a mládeže. Tento program byl zvolen Českou republikou a jeho realizace byla zahájena v červnu roku 2014. Nemá tedy žádnou souvislost s případem odebraných dětí.

EHP a Norské fondy jsou v České republice velmi oblíbeny a jsou oceňovány širokou veřejností, o čemž svědčí i počet předkládaných žádostí v rámci jednotlivých otevřených výzev. Norsko tak prostřednictvím těchto fondů hraje významnou roli v podpoře oblastí, které přispívají k rozvoji a modernizaci České republiky. Česká republika v rámci této pomoci obdržela pro období 2009 – 2014 celkem 131,8 mil. EUR, které byly (případně stále ještě jsou) rozdělovány na jednotlivé projekty v rámci realizovaných programů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář