CZ EN

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2014

Ministerstvo financí zveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za rok 2014. Výroční zpráva obsahuje vyhodnocení počtu přijatých žádostí o poskytnutí informací, jejich vyřízení a další informace související s poskytováním informací podle zákona.

 

A. Počet podaných žádostí, vydaných rozhodnutí a podaných rozkladů

Telefonické žádosti o informaci se podle zákona neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Počet podaných žádostí 391
 
Počet vydaných Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 28
Počet vydaných Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 32
 
Počet podaných rozkladů 9

 

 

B. Soudní řízení

U soudních řízení je stanovena povinnost uvést podstatné části rozsudku a také přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

V roce 2014 obdrželo Ministerstvo financí tři rozsudky ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

  1. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2014, sp. zn. 9Af 25/2010 - 33-36. Žalobce v tomto sporu napadal rozhodnutí ministra financí z roku 2010. Celkové náklady řízení MF včetně náhrady nákladů řízení: 8 000 Kč. Viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 1 (.PDF, 541 kB)
  2. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. května 2014, sp. zn. 7Af 46/2010 - 54-60. Žalobce v tomto sporu napadal rozhodnutí ministra financí z roku 2010. Celkové náklady řízení MF včetně náhrady nákladů řízení a nákladů za právní zastoupení: 11 400 Kč. Viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 2 (.PDF, 679 kB)
  3. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2014, sp. zn. 8Af 51/2011-57. Žalobce v tomto sporu napadal rozhodnutí ministra financí z roku 2011. Celkové náklady řízení MF včetně náhrady nákladů řízení a nákladů za právní zastoupení: 15 288 Kč. Výroční zpráva IK - Příloha č. 3 (.PDF, 329 kB)

 

C. Poskytnuté výhradní licence

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

 

 

D. Vyřízení stížností podaných podle § 16a zákona*

Počet stížností podaných podle § 16a 8

 

V jednom případě bylo stížnosti vyhověno, stížnost byla oprávněná, jelikož stěžovatel omylem neobdržel druhou část kopie požadovaného materiálu.

V šesti případech nebylo stížnosti vyhověno, jelikož nebyla oprávněná. Ve třech případech stěžovatel namítal výši úhrady, ve třech případech stěžovatelé namítali procesní postup Ministerstva financí. V jednom případě stěžovatel vzal svoji stížnost zpět.

 

E. Zpoplatněné žádosti o informace

Ministerstvo financí poskytuje naprostou většinu informací bezplatně. V roce 2014 bylo zpoplatněno 24 žádostí, pouze 15 jich však bylo následně uhrazeno, zbývající žadatelé požadovanou částku neuhradili. Ve všech případech zpoplatnění se jednalo o informace, které bylo potřeba vyhledávat v mimopražských archivech nebo si příprava odpovědi vyžádala náročné zpracování a součinnost několika odborů Ministerstva financí. 

Srovnání počtu podaných žádostí o informace, vydaných rozhodnutí a podaných rozkladů za období 2006 – 2014
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Žádostí celkem 149 112 166 184 249 303 470 307 391
Počet vydaných rozhodnutí 26 17 31 29 27 30 45 22 60
Počet podaných rozkladů 20 23 22 16 13 27 12 10 9

 

 


*Jedná se o opravný prostředek, který slouží jako nástroj ochrany žadatelů před úplnou nečinností povinného subjektu. Na základě ustanovení § 16a se může žadatel domáhat nápravy zejména v případě, kdy po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace, a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kdy byla informace poskytnuta pouze částečně, aniž o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, a také v případě kdy žadatel nesouhlasí s výší úhrady požadované v souvislosti s vyhledáním a poskytnutím informací.

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.