CZ EN

Finanční analytický útvar zajistil 2,2 mld. Kč, počet úspěšných případů se zdvojnásobil

Díky těsné spolupráci s Finanční správou, Celní správou, Policií a zkvalitnění spolupráce s bankovním sektorem, se v roce 2014 podařilo Finančnímu analytickému útvaru (FAÚ) nejen identifikovat více podezřelých obchodů, ale především výrazně zvýšit počet podaných trestních oznámení spojených se zajištěním finančních prostředků. Ten vzrostl ze 177 na 263, tedy o celou polovinu. Celkově FAÚ zajistil v uplynulém roce prostředky spojené s korupčním jednáním, praním špinavých peněz, daňovými podvody či financováním terorismu ve výši 2,18 miliardy korun.

„Takto významné zvýšení počtu případů, v nichž se podařilo zajistit prostředky přímo při bankovních transakcích podvodníků, je jasným ukazatelem zkvalitnění práce Útvaru. Zrychlení a zefektivnění činnosti umožnila především intenzivní spolupráce jednotlivých složek státní správy, na kterou se v boji proti daňovým únikům a finanční kriminalitě zaměřujeme,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Kvalitní spolupráci s organizacemi v rámci resortu Ministerstva financí dokládá i počet podnětů předaných daňové a celní správě, který se zvýšil asi o třetinu na 1594, což umožnilo exekučně odčerpat zhruba 917 mil. Kč od podvodníků v oblasti DPH. V roce 2014 přijal FAÚ celkem 3192 oznámení podezřelého obchodu, na kterých se ze 70 % podílel bankovní sektor. „Chtěl bych všem našim domácím i zahraničním partnerům za každodenní spolupráci poděkovat,“ dodává ředitel FAÚ Libor Kazda.

Ve zveřejněné výroční zprávě FAÚ je uvedena celá řada anonymizovaných kauz, které se v uplynulém roce podařilo Finančnímu analytickému útvaru Ministerstva financí odhalit. Jedná se například o tyto případy:

  • FAÚ prověřoval řetězec transakcí mezi účty několika společností, kdy byly fakturovány podezřelé platby za reklamní a marketingové služby. Na konci řetězce byly peníze, jejichž zdrojem byly vyplacené nadměrné odpočty DPH, v hotovosti vybírány několikrát denně na různých pobočkách bank. Během šetření bylo zjištěno, že jako jednatelé v nich opakovaně figurují stále stejné osoby, které mají hlášen pobyt většinou na obecních úřadech. Vzhledem k sídlům společností v tzv. „virtuálních kancelářích“ a statutárním zástupcům bez trvalého bydliště, byly společnosti pro daňovou správu nekontaktní. FAÚ na jejich bankovních účtech zajistil více než 4 mil. Kč.
  • Uprchlý vězeň vyhrál konkurz na pozici hlavního ekonoma jedné organizace. Následně se mu z jejích účtů podařilo neoprávněně vyvést 9,6 mil. Kč na účty své přítelkyně, která z nich v hotovosti vybrala téměř 8 mil. Kč. FAÚ zajistil přímo na účtech 1,7 mil. Kč a informacemi, které poskytl Policii ČR, napomohl k zajištění hotovosti ve výši 4,5 mil. Kč.
  • Tuzemský výrobce ocelových dílů nakupoval suroviny od svého dlouholetého ruského partnera. Podvodníkovi se podařilo na základě monitoringu e-mailové komunikace mezi společnostmi vysledovat konkrétní termíny transakcí a finanční částky. Z podvržené e-mailové adresy zaslal výrobci informace o změně bankovních účtů dodavatele včetně pokynů k odeslání plateb za suroviny v řádech desetitisíců euro. Výrobce si této změny v e-mailové adrese nevšiml a obě požadované platby odeslal. FAÚ ve spolupráci s partnerskými finančními zpravodajskými jednotkami ze zahraniční však zahraniční bankovní účty i jejich majitele identifikoval a zjištěné informace poskytl v trestním oznámení orgánům činným v trestním řízení.

Související informace:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář