Novinky

4.čtvrtletí ´21

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2021.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 13. prosince 2021

 • Bod č. 35: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
 • Bod č. 38: Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s poskytnutím pohonných hmot pro potřeby záchranných složek při zásazích na území postiženém mimořádnou událostí
 • Bod č. 39: Revokace usnesení vlády č. 907 ze dne 18. října 2021
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2021)
 • Bod č. 2: Fiskální výhled České republiky (listopad 2021)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 6. prosince 2021

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 30: Účast ČR na 20. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)
  Pro informaci
 • Bod č. 4: Informace o záměru veřejné zakázky Administrace Národního plánu obnovy v IS EDS/SMVS
 • Bod č. 5: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace k záměru uzavření Prováděcí smlouvy „Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny – účetní uzávěrky“
 • Bod č. 6: Informace o záměru veřejné zakázky „Dodávky potahového materiálu pro cestovní doklady ČR a související doklady“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. listopadu 2021

 • Pro informaci:
  Bod č. 4:
  Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 - Servis hardware ADIS 2022
 • Bod č. 5: Informace o záměru veřejné zakázky Personální informační systém
 • Bod č. 6: Informace o záměru veřejné zakázky „Zajištění komplexního provozu a servisu telefonních ústředen v objektech Ministerstva financí“
 • Bod č. 7: Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky - Zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje Informačního systému Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. listopadu 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Informace o záměru veřejné zakázky "Modernizace kamerového systému s přechodem na IP kamerový systém a migrace dat do jednotného bezpečnostního systému"

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. listopadu 2021

 • Bod č. 2: Návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 6: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Smlouva na Technickou podporu IS VEMA v letech 2022-2025
 • Bod č. 7: Informace o záměru veřejné zakázky „Zajištění podpory provozu IS ARES“
 • Bod č. 8: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace k záměru prováděcí smlouvy "Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny - ostatní legislativní změny"
 • Bod č. 9: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace o prodloužení stávajících smluvních ujednání v souvislosti s provozem transakční části EET

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 5. listopadu 2021

 • Bod č. 28: Žádost Evropské komisi ohledně možnosti zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
 • Bod č. 3: Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2020
 • Bod č. 12: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky - Obnova WAF F5
 • Bod č. 13: Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění „Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP“
 • Bod č. 14: Informace o záměru veřejné zakázky „Poskytování služeb pro podporu výroby a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. října 2021

 • Bod 12: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/05 „Podpora energetických úspor u veřejných budov“
 • Bod 26: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/12 „Správa daně z přidané hodnoty“
 • Bod 30: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2021

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. října 2021

 • Bod č. 15: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. listopadu 2019 č. 777, o zrušení usnesení vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 296 k návrhu nutných opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod
  Pro informaci:
 • Bod č. 9: Záměr veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 12-2021“
 • Bod č. 10: Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení Informačního systému pro privatizaci (IS PRIVATIX II)“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. října 2021

 • Bod č. 10: Rekonstrukce administrativní budovy nábř. Edvarda Beneše č. p. 627, Praha – Malá Strana, pro potřebu Úřadu vlády ČR
 • Bod č. 11: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021
 • Bod č. 23: Návrh na obeslání 2. zasedání Schůze smluvních stran Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná virtuálně v Ženevě ve dnech 15. - 18. listopadu 2021