CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 13. prosince 2021

Bod č. 35:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. Návrh zákona má za cíl implementovat evropské právní předpisy související s dokončením projektu unie kapitálových trhů. Jedná se o revizi právní úpravy kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry, harmonizaci úpravy krytých dluhopisů, právní úpravu přeshraničního nabízení fondů kolektivního investování, právní úpravu podpory růstu trhu malých a středních podniků, zakotvení právní úpravy tzv. udržitelného financování a harmonizaci a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding).

Bod č. 38:
Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s poskytnutím pohonných hmot pro potřeby záchranných složek při zásazích na území postiženém mimořádnou událostí

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s poskytnutím pohonných hmot pro potřeby záchranných složek při zásazích na území postiženém mimořádnou událostí. Záměrem materiály je zmírnění důsledků souvisejících s poskytnutím pohonných hmot ze státních hmotných rezerv.

Bod č. 39:
Revokace usnesení vlády č. 907 ze dne 18. října 2021

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na revokaci usnesení vlády č. 907 ze dne 18. října 2021.

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2021)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky. Materiál shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto ukazatelů v letech 2021 až 2024.

Bod č. 2:
Fiskální výhled České republiky (listopad 2021)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky. Fiskální výhled je provázaný s listopadovou Makroekonomickou predikcí ČR Ministerstva financí a vychází z aktualizace Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR a následného návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů na rok 2021, včetně návrhu střednědobého výhledu do roku 2023.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář