CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 12. listopadu 2021

Bod č. 2:
Návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu). Cílem návrhu zákona je nezbytná adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP).

Bod č. 3:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů.

Pro informaci

Bod č. 6:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Smlouva na Technickou podporu IS VEMA v letech 2022-2025

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je poskytovat po dobu 36 měsíců od podpisu smlouvy podporu systému VEMA.

Bod č. 7:
Informace o záměru veřejné zakázky „Zajištění podpory provozu IS ARES“

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o záměru veřejné zakázky „Zajištění podpory provozu IS ARES“. Předmětem veřejné zakázky je na dobu 48 měsíců zajištění podpory provozu Informačního systému ARES.

Bod č. 8:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace k záměru prováděcí smlouvy "Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny - ostatní legislativní změny"

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Záměrem požadovaných úprav v oblasti Legislativních a procesních změn je dosažení souladu s legislativními změnami.

Bod č. 9:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace o prodloužení stávajících smluvních ujednání v souvislosti s provozem transakční části EET

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je prodloužení stávajícího smluvního ujednání na provoz služby transakční části a krátkodobého uložiště EET

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář