CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 6. prosince 2021

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Návrhem zákona se provádí povinná implementace právních předpisů Evropské unie v oblasti spotřebních daní a daně z přidané hodnoty.

Bod č. 30:
Účast ČR na 20. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál Účast ČR na 20. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA). Materiál je předkládán v souvislosti s vyjednáváním 20. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj, které bude uzavřeno v prosinci letošního roku oznámením příspěvků jednotlivými donory.

Pro informaci

Bod č. 4:
Informace o záměru veřejné zakázky Administrace Národního plánu obnovy v IS EDS/SMVS

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru veřejné zakázky Administrace Národního plánu obnovy v IS EDS/SMVS. Předmětem veřejné zakázky je úprava v IS Evidenční dotační systém/ Správa majetku ve vlastnictví státu.

Bod č. 5:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace k záměru uzavření Prováděcí smlouvy „Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny – účetní uzávěrky“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Záměrem prováděcí smlouvy „Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny – účetní uzávěrky“ je plně zajistit plnění kompetencí finanční správy dle platné legislativy a metodik.

Bod č. 6:
Informace o záměru veřejné zakázky „Dodávky potahového materiálu pro cestovní doklady ČR a související doklady“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru veřejné zakázky „Dodávky potahového materiálu pro cestovní doklady ČR a související doklady“. Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele vyrobit a dodat STC jako zadavateli potahový materiál pro cestovní doklady ČR a související doklady.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář