CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 11. října 2021

Bod č. 10:
Rekonstrukce administrativní budovy nábř. Edvarda Beneše č. p. 627, Praha – Malá Strana, pro potřebu Úřadu vlády ČR

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Rekonstrukce administrativní budovy nábř. Edvarda Beneše č. p. 627, Praha – Malá Strana, pro potřebu Úřadu vlády ČR. Cílem rekonstrukce je, aby pracoviště odpovídalo současným standardům a budoucím potřebám Úřadu vlády ČR.

Bod č. 11:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021. Po projednání bude tato zpráva předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Hlavními částmi zprávy jsou: ekonomický vývoj ČR a hospodaření veřejných rozpočtů, výsledky hospodaření státního rozpočtu, výsledky hospodaření územních rozpočtů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv a zpráva o řízení státního dluhu.

Bod č. 23:
Návrh na obeslání 2. zasedání Schůze smluvních stran Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná virtuálně v Ženevě ve dnech 15. - 18. listopadu 2021

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na obeslání 2. zasedání Schůze smluvních stran Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná virtuálně v Ženevě ve dnech 15. - 18. listopadu 2021. Protokol představuje důležitý mezinárodní nástroj, jehož cílem je přimět státy k co nejúčinnějšímu potírání všech forem nedovoleného obchodování s tabákem a tabákovými výrobky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář