CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 5. listopadu 2021

Bod č. 28:
Žádost Evropské komisi ohledně možnosti zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání žádost Evropské komisi ohledně možnosti zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH. V případě schválení této žádosti bude možné navýšit limit pro plátcovství DPH ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“. Materiál obsahuje informaci o stavu odměňování ve společnostech, státních podnicích a některých organizačních složkách státu, kterých se týkají Zásady odměňovaní.

Bod č. 3:
Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2020. Portfolio strategických společností tvořilo k 31. 12. 2020 celkem 36 subjektů. Stát aktuálně vykonává vlastnická a zakladatelská práva ve strategických subjektech prostřednictvím 7 rezortů, a to MF, MV, MPO, MD, MO, MZe a MMR.

Bod č. 12:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky - Obnova WAF F5

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je zajištění obnovy bezpečnostní infrastruktury webových aplikačních firewallů (WAF) a loadbalancerů kritické infrastruktury státu.

Bod č. 13:
Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění „Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění „Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP“. Předmětem veřejné zakázky je zajištění kontinuálního pokračování služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti RISPR.

Bod č. 14:
Informace o záměru veřejné zakázky „Poskytování služeb pro podporu výroby a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru veřejné zakázky „Poskytování služeb pro podporu výroby a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky“. Předmětem veřejné zakázky je zajistit poskytování služeb pro podporu výroby a personalizace karet digitálního tachografu České republiky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář