CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 18. října 2021

Bod č. 15:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. listopadu 2019 č. 777, o zrušení usnesení vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 296 k návrhu nutných opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. listopadu 2019 č. 777, o zrušení usnesení vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 296 k návrhu nutných opatření zamezujících rozšíření znečištění ze staré ekologické zátěže způsobené předchozí hutní činností v areálu bývalých oceláren Poldi Kladno do důlních vod.

Pro informaci

Bod č. 9:
Záměr veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 12-2021“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 12-2021“. Předmětem veřejné zakázky je pořízení 375 notebooků, 360 monitorů a dalšího souvisejícího příslušenství.

Bod č. 10:
Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení Informačního systému pro privatizaci (IS PRIVATIX II)“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení Informačního systému pro privatizaci (IS PRIVATIX II)“. Cílem veřejné zakázky je zajistit pořízení, podporu provozu a případné úpravy nového informačního systému PRIVATIX II.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář