CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 26. listopadu 2021

Pro informaci:

Bod č. 4:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 - Servis hardware ADIS 2022

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017. Předmětem veřejné zakázky jsou výhradně opravy a služby technické podpory na hardware informačního systému ADIS.

Bod č. 5:
Informace o záměru veřejné zakázky Personální informační systém

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru veřejné zakázky Personální informační systém. Předmětem veřejné zakázky je zajištění agend řízení lidských zdrojů Ministerstva financí, zajištění provozu a aplikační podpory Personálního informačního systému (PIS) a zajištění dalšího rozvoje v souladu s měnícími se požadavky a okolním prostředím.

Bod č. 6:
Informace o záměru veřejné zakázky „Zajištění komplexního provozu a servisu telefonních ústředen v objektech Ministerstva financí“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru veřejné zakázky „Zajištění komplexního provozu a servisu telefonních ústředen v objektech Ministerstva financí“. Předmětem veřejné zakázky komplexní zajištění provozu, prací telefonního mechanika a servisu systému OpenScape Voice včetně jeho příslušenství umístěném v objektech Ministerstva financí.

Bod č. 7:
Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky - Zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje Informačního systému Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu

Ministerstvo financí předkládá vládě o záměru nadlimitní veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozu a rozvoje funkcionality Informačního systému Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář