Novinky

1.čtvrtletí ´08

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2008.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 10. března 2008

 • Bod č. 3: Stanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 07/12 „Finanční prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na pořízení a fungování informačních systémů pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie a Fondu soudržnosti“
 • Bod č. 4: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/27 Hospodaření České konsolidační agentury s finančními prostředky a majetkem státu
 • Bod č. 5: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 07/07 "Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie"
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Pravidelná pololetní informace pro členy  vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007 a celkově od počátku velké privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 5. března 2008

 • Bod č. 4: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008
 • Bod č. 5: Návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen
 • Bod č. 12: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 227)
 • Bod č. 31: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Bod č. 2: Zpráva o státní kontrole na finančním trhu v roce 2007 v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. února 2008

 • Bod č. 9: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a o změně některých zákonů v souvislosti s vytvořením účetnictví státu
 • Bod č. 22: Návrh rozhodnutí o privatizaci 100 % majetkové účasti státu na podnikání společnosti ŠKODAEXPORT, a.s.
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky
 • Bod č. 10: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 22. ledna 2008 v Bruselu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. února 2008

 • Bod č. 13: Návrh na přijetí změny Úmluvy o zřízení  Rady pro celní spolupráci v souladu s  Doporučením Rady pro celní spolupráci Českou republikou
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období červenec - prosinec 2007

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. února 2008

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 12: Komise pro rozvoj Brdska - rozpočet

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. ledna 2008

 • Bod č. 5: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008
 • Bod č. 19: Plnění usnesení vlády k převodu vybraných státních pozemků pro průmyslové zóny Nošovice a Holešov
  Pro informaci:
 • Bod č. 8: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 4. prosince 2007 v Bruselu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. ledna 2008

 • Bod č. 2: Návrh zákona o změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu a o změně některých dalších zákonů v oblasti poskytování investičních služeb a organizování regulovaných trhů
 • Bod č. 11: Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů
 • Bod č. 12: Změna usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 959, o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraných objektů na území města Karviná
 • Bod č. 19: Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. ledna 2008

 • Bod č. 3: Návrh  zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č.  243/1994 Sb., zákona č.143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb.
 • Bod č. 13: Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi  vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické  republiky o  podpoře a  vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. listopadu  1997  v  Hanoji
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Návrh zefektivnění procesu posuzování a hodnocení projektů k řešení škod vzniklých v souvislosti s těžbou uhlí před privatizací těžebních společností a projektu revitalizace dotčených krajů a regionů