CZ EN

Materiály na jednání vlády 11. února 2008

Bod č. 13:
Návrh na přijetí změny Úmluvy o zřízení  Rady pro celní spolupráci v souladu s  Doporučením Rady pro celní spolupráci Českou republikou
 
Ministerstvo financí Vládě ČR předkládá návrh na změnu článků č. VIII a č. XVIII Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci. Změna má umožnit celním a hospodářským uniím, tedy i Evropské unii, aby se mohly stát  smluvními stranami Úmluvy. Členství v Radě pro celní spolupráci zajistí Evropským společenstvím plnou účast na činnosti všech jejích orgánů, zároveň umožní hlasovat o záležitostech spadajících do působnosti Evropských společenství a ve větší míře prosazovat pozitivní trendy v oblasti celní spolupráce. Tyto aktivity ve svém důsledku usnadňují mezinárodní obchod a mají pozitivní dopad rovněž  na podnikatelské prostředí v ČR.

Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci vstoupila v platnost v roce 1952. V roce 1994 přijala Rada pro celní spolupráci pracovní název Světová celní organizace (WCO).

Bod č. 14:
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Navržený Protokol mění stávající Dohodu o podpoře a ochraně investic, kterou Česká republika  a Moldavská republika uzavřely v roce 1999. ČR je  povinna na základě čl. 307 smlouvy ES uvést všechny své mezinárodněprávní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem.  Sjednáním Protokolu je odstraněn nesoulad stávající investiční dohody s evropským právem.


Pro informaci

Bod č. 2:
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období červenec - prosinec 2007

Pravidelnou pololetní informaci předkládá Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími členy Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice. Přípravy na zavedení eura v ČR ve druhém pololetí roku 2007 spočívaly v zahájení plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v České republice, jenž byl schválen vládou v dubnu 2007.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář