CZ EN

Zpravodaj MF - 5/2023

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Vláda představila Ozdravný balíček za bezmála 150 miliard

Vláda představila Ozdravný balíček za bezmála 150 miliard

Vláda dne 11. 5. 2023 představila Ozdravný balíček čítající 58 opatření, která budou mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 147,5 mld.

Související informace:

Celý obsah článku

55. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2023–2026)

55. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2023–2026)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022

Materiál kromě zhodnocení hospodaření státního rozpočtu obsahuje komentář o ekonomickém vývoji a hospodaření sektoru vládních institucí, výsledky hospodaření územních rozpočtů, zdravotních pojišťoven, státních fondů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv, zprávu o řízení státního dluhu. 

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Odpovědi na otázky k tématu rozpočtových pravidel územních rozpočtů:

 • Zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí dotace
 • Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru
 • Změna rozpočtu příspěvkové organizace
 • Použití fondu odměn
 • Je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. je možné uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční prostředky?

Celý obsah článku

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí v souladu s vyhláškou č. 10/2019 Sb.

Celý obsah článku

FAQ - často kladené dotazy

FAQ - často kladené dotazy

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku

Příručky pro odběr vozidel z rámcových dohod

Příručky pro odběr vozidel z rámcových dohod

Příručky pro odběratele z rámcových dohod v rámci centrálního nákupu státu osobních vozidel.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 28. 2. 2023

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 28. 2. 2023

Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí hospodařily k 28. 2. 2023 s kladným saldem rozpočtu ve výši 21,7 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Vládní návrh Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2023

Vládní návrh Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2023

Materiál kromě zhodnocení hospodaření státního rozpočtu obsahuje komentář o vývoji státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu.

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za duben 2023

Plnění státního rozpočtu ČR za duben 2023

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna deficitem ve výši 200,0 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 191,4 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2023

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2023

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Historický vývoj cenové regulace a cen ve vybraných odvětvích.

Celý obsah článku

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2022

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2022

Zpráva byla předložena pro informaci Vládě České republiky na schůzi dne 3. května 2023.

Celý obsah článku

Konsolidační manuál

Konsolidační manuál

Konsolidační manuál podle § 14 odstavce 1 a 2 vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu).

Celý obsah článku

Legislativa MF

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (dále jen „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020.

Celý obsah článku

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa včetně přílohy Vázání prostředků za neobsazená místa.

Celý obsah článku

Zrušení kolkových známek v tzv. konsolidačním balíčku

Zrušení kolkových známek v tzv. konsolidačním balíčku

Součástí připravovaného návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček) bude rovněž zrušení kolkových známek jako platebního prostředku při správě daní.

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 7/2023

Finanční zpravodaj číslo 7/2023

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015)

Celý obsah článku

Cenový věstník 7/2023

Cenový věstník 7/2023

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2023, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 4. dodatek

Celý obsah článku

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Rwandou

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Rwandou

Ministerstvo financí ČR oznamuje na základě informací obdržených ze ZÚ ČR v Nairobi, že dne 2. května 2023 byla v Kigali podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Celý obsah článku

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Spojenými arabskými emiráty

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Spojenými arabskými emiráty

Dne 24. května 2023 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2023 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2023 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2023.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2023 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2023 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2023.

Celý obsah článku

Zahájení meziresortního připomínkového řízení a konzultace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zahájení meziresortního připomínkového řízení a konzultace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předložilo dne 25. května 2023 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Celý obsah článku

Bulletin inovací 5/2023

Bulletin inovací 5/2023

V dalším vydání Bulletinu inovací bychom Vám rádi představili aktuality z rozvoje FinTech ve světě.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2023

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.

 • Datum uveřejnění: 22. 5. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 30. 6. 2023.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2023

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.

 • Datum uveřejnění: 22. 5. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 30. 6. 2023.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Vláda představila Ozdravný balíček za bezmála 150 miliard

Vláda představila Ozdravný balíček za bezmála 150 miliard

Vláda dne 11. 5. 2023 představila Ozdravný balíček čítající 58 opatření, která budou mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 147,5 mld.

Související informace:

Celý obsah článku

Sněmovna ve třetím čtení schválila Daňové milostivé léto

Sněmovna ve třetím čtení schválila Daňové milostivé léto

Poslanci a poslankyně ve třetím čtení podpořili návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto“).

Celý obsah článku

Vláda schválila zkrácení snížené spotřební daně z nafty o 1,50 Kč na litr

Vláda schválila zkrácení snížené spotřební daně z nafty o 1,50 Kč na litr

Vláda schválila novelu zákona o spotřebních daních, díky které dojde k návratu sazby spotřební daně z motorové nafty na původní výši 9,95 Kč za litr, a to s účinností od prvního dne měsíce po vyhlášení zákona.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2023.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

 • Online finanční úřad - Daňová informační schránka
 • EPO - Elektronická podání pro Finanční správu
 • EET
 • Registr DPH
 • Vracení DPH - v rámci EU
 • MOSS/OSS - Zvláštní režim jednoho správního místa
 • ePodpora - Technická podpora aplikací daňového portálu

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

ECOFIN: Ministři diskutovali o udržitelnosti veřejných financí a obnově Ukrajiny

ECOFIN: Ministři diskutovali o udržitelnosti veřejných financí a obnově Ukrajiny

Ministři financí EU jednali na neformální Radě ECOFIN ve Stockholmu o pomoci domácnostem a firmám s vysokými cenami, potřebě návratu k udržitelným veřejným financím a procesu rekonstrukce poválečné Ukrajiny.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Program 29823

Program 29823

Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Pozvánka na seminář na téma „Jak prosazovat a prosadit změny ve veřejné správě“

Pozvánka na seminář na téma „Jak prosazovat a prosadit změny ve veřejné správě“

Ministerstvo financí – Centrální harmonizační jednotka oznamuje, že v rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí financovaného z Fondů EHP 2014-2021 se uskuteční dne 12. června 2023 od 9:00 v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea závěrečný projektový seminář.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 4/2023

Finanční a ekonomické informace 4/2023

Dubnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář