CZ EN

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2022

Ministerstvo financí předložilo pro informaci Vládě ČR Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2022 na schůzi dne 3. května 2023. Zpráva byla předložena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění. Zpráva hodnotí výsledky finančních kontrol za rok 2022 na základě informací, které Ministerstvu financí předložily orgány veřejné správy. Za rok 2022 provedlo a odevzdalo zhodnocení výsledků finančních kontrol Ministerstvu financí celkem 2 802 orgánů veřejné správy. Dále zpráva vychází z výsledků finančních kontrol vykonaných Ministerstvem financí, z metodické praxe odboru Centrální harmonizační jednotka, z výsledků zadávaných do monitorovacího systému MS2014+, z informací orgánů finanční správy v oblasti správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, z informací o počtech opatření dle ustanovení § 14e a § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a z informací o hlášení nesrovnalostí Centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.