CZ EN

Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Přehled a informace o finančních kontrolách ve veřejné správě.

Aktuální formulář ke stažení:

Instrukce pro podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol:

Ministerstvo financí má na základě ustanovení § 22 zákona o finanční kontrole povinnost předkládat vládě roční zprávu o výsledcích finančních kontrol v České republice. Předkládá ji spolu s návrhem státního závěrečného účtu. Roční zpráva pravidelně informuje vládu ČR o výsledcích finančních kontrol v České republice a o přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly ve veřejné správě České republiky.

Orgány veřejné správy mají podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o finanční kontrole a ustanovení § 32 a § 33 prováděcí vyhlášky k finanční kontrole povinnost vykazovat výsledky finančních kontrol formou zprávy o výsledcích finančních kontrol Ministerstvu financí. Zprávu o výsledcích finančních kontrol zpracovávají orgány veřejné správy definované v ustanovení § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole. Výjimku z této povinnosti upravuje ustanovení § 32 odst. 3 prováděcí vyhlášky k finanční kontrole, které stanoví, že zprávu nemusí Ministerstvu financí zasílat orgán veřejné správy, který v daném roce nevykonával veřejnosprávní kontrolu a nezřídil funkci interního auditu (jedná se zejména o některé příspěvkové organizace, např. základní školy, domovy sociální péče, dětské domovy apod.).

Kontaktní údaj

V případě dotazů se neváhejte obrátit na odbor Centrální harmonizační jednotka – kontaktní osobou pro metodiku podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol je:

V případě problémů s přihlášením do webové aplikace https://zfkmonitor.spcss.cz/ kontaktujte technickou podporu prostřednictvím e-mailu: servicedesk@spcss.cz.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.