CZ EN

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022 a dále

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 a dále.

Metodický pokyn obsahuje základní informace o roční zprávě o výsledcích finančních kontrol dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zároveň slouží k upřesnění ustanovení § 33a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Metodický pokyn je určen všem orgánům veřejné správy.

V lednu 2023 došlo k aktualizaci kontaktních pracovníků a k aktualizaci postupu pro předkládání zpráv ministerstvu.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář