CZ EN

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2023

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2023
Název emise ISIN Emise/Tranše Datum aukce* Datum emise Datum splatnosti Původní doba
splatnosti (roky)
Jmenovitá hodnota
nabízená do
konkurenční části aukce**
Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 % CZ0001006688 150/17 07.06.2023 09.06.2023 30.09.2030 8,1 Max. 5,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2022–2035, 3,50 % CZ0001006431 145/14 07.06.2023 09.06.2023 30.05.2035 13,3 Max. 2,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2023–2031, 6,20 %*** CZ0001006969 152/1 14.06.2023 16.06.2023 16.06.2031 8,0 Max. 5,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 % CZ0001006894 151/4 14.06.2023 16.06.2023 14.04.2034 11,0 Max. 4,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2023–2031, 6,20 %*** CZ0001006969 152/2 28.06.2023 30.06.2023 16.06.2031 8,0 Max. 4,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR % CZ0001006241 139/22 28.06.2023 30.06.2023 31.10.2031 10,5 Max. 4,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2021–2037, 1,95 % CZ0001006316 142/9 28.06.2023 30.06.2023 30.07.2037 15,9 Max. 1,0 mld. Kč

* Nekonkurenční část aukce se uzavírá následující pracovní den ve 12:00.
** Ve 2. čtvrtletí 2023 je plánovaná celková jmenovitá hodnota střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů prodaných v aukcích stanovena v indikativní výši do 125,0 mld. Kč.
*** V případě této aukce se na základě oprávnění emitenta ruší aukční limit stanovený dle bodu IX. Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

Pozn.: Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit nabízené dluhopisy za dluhopisy s obdobnou splatností nejpozději v den vydání oznámení o aukci.

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.
Datum uveřejnění: 22. 5. 2023
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 30. 6. 2023.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář