CZ EN

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2023 včetně Komentáře

  • Tabulka - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  • Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2023
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1Q / 2023
PP a DPS 1) Počet 4 963 344 4 803 134 4 643 016 4 536 063 4 467 154 4 450 960 4 455 638 4 424 017 4 440 770 4 396 610 4 363 256
Přírůstek (%) -3,3 -3,2 -3,3 -2,3 -1,5 -0,4 0,1 -0,7 0,4 -1,0 -0,8
- z toho PP Počet 4 886 675 4 585 149 4 281 621 3 999 304 3 709 605 3 494 140 3 327 507 3 154 028 2 988 958 2 774 757 2 702 417
- z toho DPS Počet 76 669 217 985 361 395 536 759 757 549 956 820 1 128 131 1 269 989 1 451 812 1 621 853 1 660 839
Nová DPS 2) Počet 77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167 257 666 228 142 283 959 306 579 81 984
Přírůstek (%) -93,1 87,5 7,0 25,3 28,8 4,1 -1,7 -11,5 24,5 8,0 -73,3
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet 1 284 14 221 12 959 17 705 41 671 41 506 29 142 19 545 28 201 30 766 10 893
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 352 461 1 354 485 1 362 283 1 383 802 1 422 810 1 480 447 1 545 805 1 589 294 1 628 660 1 646 507 1 647 900
Přírůstek (%) 2,6 0,1 0,6 1,6 2,8 4,1 4,4 2,8 2,5 1,1 0,1
- z toho PP Počet 1 339 000 1 313 766 1 289 925 1 272 665 1 254 968 1 244 494 1 240 325 1 223 315 1 193 940 1 137 019 1 117 193
- z toho DPS Počet 13 461 40 719 72 358 111 137 167 842 235 953 305 480 365 979 434 720 509 488 530 707
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 6,861 6,847 6,803 6,828 6,901 7,035 7,254 7,390 7,550 7,635 1,898
Přírůstek (%) 16,0 -0,2 -0,6 0,4 1,1 1,9 3,1 1,9 2,2 1,1 -75,1
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 6,799 6,578 6,264 5,972 5,664 5,376 5,250 5,096 4,956 4,693 1,118
- z toho na DPS Objem (mld.Kč) 0,062 0,270 0,539 0,857 1,237 1,659 2,004 2,294 2,594 2,942 0,780
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 33,306 32,897 32,667 33,714 35,432 36,661 38,252 39,297 40,600 41,523 10,148
Přírůstek (%) 30,6 -1,2 -0,7 3,2 5,1 3,5 4,3 2,7 3,3 2,3 -75,6
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 32,963 31,556 30,093 29,642 29,360 28,424 28,242 27,706 27,252 26,019 6,052
- z toho na DPS Objem (mld.Kč) 0,342 1,341 2,573 4,072 6,072 8,237 10,010 11,590 13,349 15,505 4,096
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 117 120 124 127 125 134 139 144 146 149 148
Přírůstek (%) 8,4 2,8 3,0 2,7 -1,7 7,0 4,1 3,0 1,9 1,6 -0,2
- z toho na PP Objem (Kč) 117 119 122 124 120 128 133 137 140 141 140
- z toho na DPS Objem (Kč) 143 148 152 156 159 160 160 161 161 162 161
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 570 579 598 620 645 702 741 770 796 816 798
Přírůstek (%) 22,6 1,7 3,1 3,7 4,1 8,7 5,6 4,0 3,4 2,5 -2,1
- z toho na PP Objem (Kč) 568 574 589 606 624 680 722 754 781 795 770
- z toho na DPS Objem (Kč) 749 722 722 741 776 790 800 812 829 853 844

DPS - doplňkové penzijní spoření                                    
PP - penzijní připojištění                                    
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena                                    
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012                                    
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření                                    
4) Stav ke konci období                                    
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance                                    
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2023

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 31.3.2023 evidováno celkem 4,4 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2022 činí pokles o 33 tis penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (-0,8 %). Ke konci sledovaného období roku 2023 bylo evidováno 1,6 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Za 1. čtvrtletí roku 2023 činil objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 1,9 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření klesla proti konci roku 2022 o 1 Kč na hodnotu 148 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 140 Kč (pokles o 1 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 161 Kč (pokles o 1 Kč).

Objem příspěvků zaplacených účastníky penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 10,1 mld. Kč. Celková výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření poklesla proti konci roku 2022 o 18 Kč na hodnotu 798 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění klesla o 25 Kč na hodnotu 770 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření klesla o 9 Kč na hodnotu 844 Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář