CZ EN

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2023 včetně Komentáře

  • Tabulka - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
  • Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2023
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1.q 2023
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 481 439 373 096 403 259 370 707 422 048 485 176 461 885 449 899 486 532 113 705
  Přírůstek (%) 7,1 -22,5 8,1 -8,1 13,8 15,0 -4,8 -2,6 8,1 -76,6
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami Objem (tis. Kč) 336,0 371,1 383,9 396,5 470,1 430,5 455,9 808,7 629,1 663,6
  Přírůstek (%) -9,4 10,5 3,4 3,3 18,6 -8,4 5,9 77,4 -22,2 5,5
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 3 825 367 3 503 349 3 312 077 3 212 427 3 166 824 3 226 733 3 242 740 3 265 839 3 152 006 3 099 146
  Přírůstek (%) -5,9 -8,4 -5,5 -3,0 -1,4 1,9 0,5 0,7 -3,5 -1,7
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 4,761 4,562 4,280 3,947 3,916 3,978 4,118 4,238 4,328 0,000
  Přírůstek (%) -3,9 -4,2 -6,2 -7,8 -0,8 1,6 3,5 2,9 2,1 -100,0
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 1 315 1 327 1 342 1 373 1 397 1 434 1 461 1 497 n/a n/a
  Přírůstek (%) -0,1 0,9 1,2 2,3 1,7 2,6 1,0 2,5 n/a n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 413,576 384,225 362,603 358,904 355,037 359,732 362,653 366,259 334,656 324,393
  Přírůstek (%) -3,6 -7,1 -5,6 -1,0 -1,1 1,3 0,8 1,0 -8,6 -3,1
Úvěry celkem 1) Počet 752 558 695 439 650 214 612 982 588 165 555 368 520 333 490 714 475 935 470 990
v tom: ze stavebního spoření   425 508 380 873 339 809 307 668 282 587 267 225 254 630 234 675 235 171 237 615
překlenovací 2)   327 050 314 566 310 405 305 314 305 578 288 143 265 703 256 039 240 764 233 375
  Přírůstek (%) -7,7 -7,6 -6,5 -5,7 -4,0 -5,6 -6,3 -5,7 -3,0 -1,0
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 249,625 242,655 240,594 245,689 262,945 278,106 293,490 319,327 341,966 343,666
v tom: ze stavebního spoření   47,976 43,919 40,014 38,218 38,503 48,170 59,968 64,131 80,984 88,718
překlenovací 2)   201,649 198,736 200,579 207,471 224,441 229,936 233,522 255,196 260,982 254,948
  Přírůstek (%) -4,5 -2,8 -0,8 2,1 7,0 5,8 5,5 8,8 7,1 0,5
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 60,4 63,2 66,4 68,5 74,1 77,3 80,9 87,2 102,2 105,9

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
Není-li uvedeno jinak jedná se o smlouvy uzavřené fyzickými i právnickými osobami

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2023

V 1. čtvrtletí roku 2023 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 114 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 75,5 mld. Kč. Průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 664 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2023 tak bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2022 uzavřeno o 2 tisíce smluv více (+1,6 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 124 tis. Kč (+23 %).

K 31.3.2023 činil celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření 3,1 mil. smluv, což je o 53 tis. smluv méně (-1,7 %) než ke konci roku 2022.

Výplata zálohy státní podpory za rok 2022 nebyla k 31.03.2023 ještě zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše. (Pozn.: Během dubna 2023 poukázalo Ministerstvo financí stavebním spořitelnám roční zálohy státní podpory v celkové výši 4,2 mld. Kč.).

Celkový počet úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích) dosáhl k 31.03.2023 hodnoty 471 tis. úvěrů a oproti stavu ke konci roku 2022, kdy bylo evidováno celkem 476 tis. úvěrů, poklesl během sledovaného období roku 2023 o 5 tis. úvěrů (-1,0 %). Celkový objem úvěrů k 31.03.2023 dosáhl hodnoty 343,7 mld. Kč, což představuje nárůst oproti stavu k 31.12.2022 o 2 mld. Kč (+0,5 %). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 31.03.2023 činil 105,9 %; oproti stavu ke konci roku 2022 tak došlo k jeho zvýšení (+3,7 p. b.). 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář