CZ EN

Zpravodaj MF - 1/2023

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

ECOFIN během CZ PRES schválil pomoc Ukrajině, rozdělil miliardy na derusifikaci energetiky a zavedl minimální korporátní daň

ECOFIN během CZ PRES schválil pomoc Ukrajině, rozdělil miliardy na derusifikaci energetiky a zavedl minimální korporátní daň

Mezi největší úspěchy půlročního předsednictví ČR na úrovni Rady ECOFIN patří dohoda na poskytnutí finanční pomoci Ukrajině ve výši €24 mld., rozdělení €20 mld. z balíku RePowerEU na diverzifikaci evropské energetiky či implementace Pilíře II dohody OECD, jenž zavádí minimální 15% daň pro velké nadnárodní společnosti, do práva Evropské unie (EU).

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - leden 2023

Makroekonomická predikce - leden 2023

Makroekonomickou predikci zpracoval odbor Hospodářská politika Ministerstva financí České republiky. Materiál zahrnuje predikci na rok 2023 a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2025). Makroekonomická predikce vychází 4x ročně (v lednu, dubnu, srpnu a listopadu).

Související informace:

Celý obsah článku

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Celý obsah článku

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.

Celý obsah článku

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2023 a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2023 a střednědobý výhled rozpočtu

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025.

Celý obsah článku

Rozpočet Ministerstva financí na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025

Rozpočet Ministerstva financí na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Celý obsah článku

Přehled pomoci v gesci Ministerstva financí v souvislosti s koronavirem

Přehled pomoci v gesci Ministerstva financí v souvislosti s koronavirem

Ministerstvo financí v reakci na pandemii koronaviru připravilo širokou škálu podpůrných opatření zaměřených jak na firmy a podnikatele, tak soukromé osoby.

Celý obsah článku

Informace o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ (§ 4 zákona č. 243/2000 Sb.)

Informace o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ (§ 4 zákona č. 243/2000 Sb.)

Aktualizace leden 2023.

Celý obsah článku

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2022

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2022

Ministerstvo financí publikuje Tabulku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2022. Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2022.

Celý obsah článku

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí v souladu s vyhláškou č. 10/2019 Sb.

Celý obsah článku

Komunikační parametry pro Playground

Komunikační parametry pro Playground

Komunikační parametry pro Playground (veřejné testovací rozhraní) v souladu s vyhláškou č. 10/2019 Sb.

Celý obsah článku

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností provozovatelů poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. (dále jen „reportingová vyhláška“) zveřejňuje aktualizovaný seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů chybových kódů Analytického modulu AISG a informuje o dalších souvisejících o změnách.

Celý obsah článku

Ministerstvo informuje o postupu maďarského regulátora

Ministerstvo informuje o postupu maďarského regulátora

Ministerstvo financí, odbor 73, bylo kontaktováno maďarským regulátorem pro oblast hazardních her SARA (Supervisory Authority for Regulatory Affairs) s žádostí o předání informace provozovatelům disponujícím povolením k provozování internetové hazardní hry vydaným Ministerstvem financí.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2023

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2023

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2023.

Celý obsah článku

Informační bulletin č.3/2023

Informační bulletin č.3/2023

Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávy.

Celý obsah článku

Technický standard osobních vozidel

Technický standard osobních vozidel

Standardy pro osobní automobily na běžný a alternativní pohon (dále jen „Standardy“) jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace v rámci všech realizovaných veřejných zakázek bez ohledu na to, kdo je jejich zadavatelem, a to včetně individuálních veřejných zakázek realizovaných mimo Společný nákup. Nedílnou součástí Standardů je Příloha ke Standardům osobních vozidel.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2022

Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2022

Výzva pro zaslání výsledků finančních kontrol formou zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 byla příslušným orgánům veřejné správy Ministerstvem financí zaslána do konce ledna roku 2023. Termín pro zaslání vyplněného podkladu bude následně do 28. února 2023.

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 10. 2022

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 10. 2022

Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí hospodařily k 31. 10. 2022 s přebytkovým saldem rozpočtu ve výši 36,6 mld. Kč.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 11. 2022

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 11. 2022

Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí hospodařily k 30. 11. 2022 s kladným saldem rozpočtu ve výši 46,3 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za prosinec 2022

Plnění státního rozpočtu ČR za prosinec 2022

Deficit hospodaření státního rozpočtu meziročně klesl o 59,3 mld. Kč a proti plánované výši byl nižší o 14,6 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 316,1 mld. Kč a meziročně klesl o 92,5 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2022

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2022

Tabulka - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2022.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2022

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2022

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2022

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2022

Seznam akciových společností ovládaných Českou republikou – Ministerstvem financí s akciovým podílem ve výši 40 - 100 % v období od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Celý obsah článku

Přehled cenových map

Přehled cenových map

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP).

Celý obsah článku

Legislativa MF

Sekundární předpisy EU

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

Celý obsah článku

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku

Vyhlášky pro rok 2023 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2023 – pro účetnictví státu

Dne 16. září 2022 byla v částce č. 124 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 269/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 270/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2023.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 12/2023 Sb.

Vyhláška č. 12/2023 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Celý obsah článku

Vyhláška č. 395/2022 Sb.

Vyhláška č. 395/2022 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů

Související informace:

Celý obsah článku

Vyhláška č. 272/2017 Sb.

Vyhláška č. 272/2017 Sb.

k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Celý obsah článku

Sdělení MF k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Sdělení MF k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Informace k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2022 v souvislosti s tzv. Zjednodušenou evidencí dotací (ZED).

Celý obsah článku

Dohoda FATCA - Dočasná úleva při oznamování US TIN – notice IRS

Dohoda FATCA - Dočasná úleva při oznamování US TIN – notice IRS

Na konci roku 2022 vydala daňová správa USA (IRS) oznámení o dočasné výjimce při oznamování identifikačního čísla daňového poplatníka.

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022 a dále

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022 a dále

Metodický pokyn CHJ č. 8, který upravuje náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022 a dále.

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 1/2023

Finanční zpravodaj číslo 1/2023

 1. Pokyn č . GFŘ-D-60 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 2/2023

Finanční zpravodaj číslo 2/2023

 1. Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Celý obsah článku

Cenový věstník 1/2023

Cenový věstník 1/2023

 • Obecně závazná vyhláška č. 12/2022, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2023

Celý obsah článku

Cenový věstník 2/2023

Cenový věstník 2/2023

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2023, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Bulletin inovací 1/2023

Bulletin inovací 1/2023

V prvním vydání Bulletinu inovací v roce 2023 bychom Vám rádi představili novinky v oblasti digitálních měn centrálních bank (CBDCs), v oblasti Open Banking a zprávu OECD o stavu fintechu v České republice.  Vaše připomínky, návrhy a podněty uvítáme na e-mailu inovace@mfcr.cz.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2023

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.

 • Datum uveřejnění: 3. 1. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 23. 1. 2023.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2023

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.

 • Datum uveřejnění: 23. 1. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 20. 2. 2023.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2023

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.

 • Datum uveřejnění: 3. 1. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 23. 1. 2023.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2023

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.

 • Datum uveřejnění: 23. 1. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 20. 2. 2023.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků

Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků

Vláda dnes schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto“).

Celý obsah článku

K paušální dani se pro letošní rok dosud přihlásilo až 32 tisíc nových živnostníků

K paušální dani se pro letošní rok dosud přihlásilo až 32 tisíc nových živnostníků

Ke dni 13. ledna 2023 eviduje Finanční správa zatím 31 500 nových oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů na rok 2023. Další stovky přihlášek stále mohou na finanční úřady dorazit poštou. Daně a odvody tak bude tento rok paušálně platit až 100 tisíc živnostníků.

Celý obsah článku

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Zveřejněny nové dotazy/odpovědi k místním poplatkům:

 • MP/01/2023 – Poplatek z pobytu – Pobyt cizinců ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče
 • MP/02/2023 – Poplatek za užívání veřejného prostranství – Zpoplatnění trvalého parkovacího místa po uplynutí doby platnosti povolení
 • MP/03/2023 – Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – Výpočet výše poplatku připadajícího na jednotlivé poplatníky

Celý obsah článku

Přehled pomoci v gesci Ministerstva financí v souvislosti s koronavirem

Přehled pomoci v gesci Ministerstva financí v souvislosti s koronavirem

Ministerstvo financí v reakci na pandemii koronaviru připravilo širokou škálu podpůrných opatření zaměřených jak na firmy a podnikatele, tak soukromé osoby.

Celý obsah článku

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2023.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

 • Online finanční úřad - Daňová informační schránka
 • EPO - Elektronická podání pro Finanční správu
 • EET
 • Registr DPH
 • Vracení DPH - v rámci EU
 • MOSS/OSS - Zvláštní režim jednoho správního místa
 • ePodpora - Technická podpora aplikací daňového portálu

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

ECOFIN během CZ PRES schválil pomoc Ukrajině, rozdělil miliardy na derusifikaci energetiky a zavedl minimální korporátní daň

ECOFIN během CZ PRES schválil pomoc Ukrajině, rozdělil miliardy na derusifikaci energetiky a zavedl minimální korporátní daň

Mezi největší úspěchy půlročního předsednictví ČR na úrovni Rady ECOFIN patří dohoda na poskytnutí finanční pomoci Ukrajině ve výši €24 mld., rozdělení €20 mld. z balíku RePowerEU na diverzifikaci evropské energetiky či implementace Pilíře II dohody OECD, jenž zavádí minimální 15% daň pro velké nadnárodní společnosti, do práva Evropské unie (EU).

Celý obsah článku

Odborná diskuse k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Odborná diskuse k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Centrální harmonizační jednotka – Ministerstvo financí uspořádala ve dnech 23. – 24. ledna 2023 odbornou diskusi v rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, který je financovaný z Fondů EHP 2014-2021.

Celý obsah článku

Zpráva z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF)

Zpráva z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF)

Ministerstvo financí zveřejňuje kompletní závěrečnou zprávu z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která proběhla ve dnech 8. – 22. listopadu 2022.

Celý obsah článku

Dohoda FATCA - Dočasná úleva při oznamování US TIN – notice IRS

Dohoda FATCA - Dočasná úleva při oznamování US TIN – notice IRS

Na konci roku 2022 vydala daňová správa USA (IRS) oznámení o dočasné výjimce při oznamování identifikačního čísla daňového poplatníka.

Celý obsah článku

ECOFIN: Prioritami švédského předsednictví zůstane Ukrajina, RePowerEU i dodržování fiskálních pravidel

ECOFIN: Prioritami švédského předsednictví zůstane Ukrajina, RePowerEU i dodržování fiskálních pravidel

Ministři financí EU v Bruselu poprvé jednali pod švédským předsednictvím. Prioritami zůstává důraz na bezpečnost EU a hospodářskou podporu Ukrajiny, implementace balíčku RePowerEU, boj proti praní špinavých peněz či transparentní vymáhání fiskálních pravidel. Ministři debatovali také o dopadech amerického zákona o snížení inflace (IRA) na evropskou ekonomiku.

Celý obsah článku

Sekundární předpisy EU

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

Celý obsah článku

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením přičleněná k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie, vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik Evropské unie.

Celý obsah článku

Nordická investiční banka

Nordická investiční banka

Mezinárodní smlouvu o zřízení Nordické investiční banky - NIB - (Nordic Investment Bank) podepsaly vlády Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska dne 4. prosince 1975. Dne 1. ledna 2005 se novými členy NIB staly také Estonsko, Litva a Lotyšsko.

Hlavním cílem NIB je podporovat růst severských ekonomik pomocí dlouhodobého financování projektů v soukromém i veřejném sektoru. NIB financuje také projekty v zemích s rozvíjejícími se trhy mimo oblast severských zemí. Česká republika není členským státem banky, české společnosti ale využívají jejích služeb.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Odborná diskuse k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Odborná diskuse k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Centrální harmonizační jednotka – Ministerstvo financí uspořádala ve dnech 23. – 24. ledna 2023 odbornou diskusi v rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, který je financovaný z Fondů EHP 2014-2021.

Celý obsah článku

Program 29823

Program 29823

Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení.

Celý obsah článku

Program 29824

Program 29824

Program 29824 - Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR.

Celý obsah článku

Dotace z kapitoly VPS

Dotace z kapitoly VPS

Dotace ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa). Publikace - Výzva č. 6 k předložení žádosti o dotaci.

Celý obsah článku

Pokyny a formuláře pro programy VPS

Pokyny a formuláře pro programy VPS

Formuláře a Pokyny pro Programy 29821, 29822 - Programové financování a správa programů kapitoly VPS a OSFA.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.