CZ EN

Nordická investiční banka

Základní informace

Obecné informace

Mezinárodní smlouvu o zřízení Nordické investiční banky – NIB – (Nordic Investment Bank) podepsaly vlády Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska dne 4. prosince 1975. Dne 1. ledna 2005 se novými členy NIB staly také Estonsko, Litva a Lotyšsko.

Hlavním cílem NIB je podporovat růst severských ekonomik pomocí dlouhodobého financování projektů v soukromém i veřejném sektoru. NIB financuje také projekty v zemích s rozvíjejícími se trhy mimo oblast severských zemí. Česká republika není členským státem banky, české společnosti ale využívají jejích služeb.

Sídlem NIB jsou Helsinky, kanceláře má také v Kodani, Oslu, Reykjaviku a Stockholmu. K 31.prosinci 2021 činil splacený kapitál NIB 845,5 mil. EUR. Upsaný kapitál NIB činil k témuž datu 8 368,8 mil. EUR. 

NIB financuje své aktivity (tj. poskytování půjček) vypůjčováním a vydáváním dluhopisů na různých globálních a také domácích kapitálových trzích. NIB se těší nejlepšímu možnému ratingu AAA/Aaa od vedoucích ratingových agentur Standard & Poor's a Moody's Investor Service od doby prvního ratingového hodnocení v roce 1982.

Struktura NIB

Vrcholným orgánem NIB je Rada guvernérů (Board of Governors), která se skládá z ministrů (zpravidla ministrů financí) jmenovaných jednotlivými členskými státy. Rada guvernérů rozhoduje zásadní strategické otázky, jako jsou znění zakládací smlouvy a stanov a upsaný kapitál banky. Rada guvernérů se schází jednou do roka.

Druhým nejvyšším orgánem je  Správní rada (Board of Directors).Ta se skládá z 8 členů (po jednom členu z každé členské země). Správní rada rozhoduje ve všech zásadních otázkách s výjimkou těch, které patří pravomoci Rady guvernérů. Rozhoduje zejména v otázkách  strategie poskytování půjček, získávání zdrojů a řízení banky. Správní rada se schází zpravidla 8krát  do roka.

Na dodržování souladu bankovních operací s ustanoveními zakládací listiny a stanov NIB dohlíží Kontrolní výbor (Control Committee), který se zpravidla schází dvakrát ročně v návaznosti na vydávání předběžných a výsledných ročních finančních výkazů NIB. Rovněž v Kontrolním výboru jsou zastoupeny všechny členské státy.

Vztahy ČR a NIB

Obecné informace

ČR s NIB uzavřela „Rámcovou dohodu o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank“ dne 30. října 1997 v Praze. S Dohodou vyslovil souhlas Parlament ČR a prezident republiky ji ratifikoval (je tedy považována za mezinárodní smlouvu podle článku 10 Ústavy ČR). Dohoda vstoupila v platnost dne 7. července 1998. Na základě článku 3 této Rámcové dohody vláda ČR a NIB pravidelně diskutují  a vyměňují si názory na cíle, kritéria úvěrování a aktivity NIB v ČR.

Zastoupení ČR v NIB

Česká republika není členským státem NIB, nemá v ní proto žádný kapitálový podíl a žádné personální zastoupení.

Zápůjční činnost NIB v ČR

NIB poskytuje českým soukromým společnostem úvěry na financování jejich rozvojových projektů.

Hlavní dokumenty

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.