CZ EN

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2023

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2023
Číslo emise Datum aukce Datum emise Datum
splatnosti
Doba splatnosti
(dny)
Jmenovitá hodnota
nabízená do aukce*
SPP 873** 12.01.2023 13.01.2023 10.02.2023 28 0,0 až 10,0 mld. Kč
SPP 874*** 18.01.2023 20.01.2023 21.04.2023 91 0,0 až 500,0 mio EUR
SPP 875** 26.01.2023 27.01.2023 28.04.2023 91 0,0 až 10,0 mld. Kč

* V 1. čtvrtletí 2023 je plánovaná celková jmenovitá hodnota státních pokladničních poukázek bez revolvingu v rámci roku prodaných v aukcích stanovena v indikativní výši do 50,0 mld. Kč.
** Státní pokladniční poukázky denominované v domácí měně mohou být prodávány formou americké nebo holandské aukce organizované Českou národní bankou. Způsob prodeje bude vždy upřesněn v oznámení o aukci.
*** Státní pokladniční poukázky denominované v jednotné evropské měně budou prodávány formou americké aukce organizované Českou národní bankou.

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.
Datum uveřejnění: 3. 1. 2023
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 23. 1. 2023.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář