CZ EN

Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30.9.2022

Ministerstvo financí publikuje Tabulku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi - stav ke dni 30. 9. 2022.

Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2022.

Počty zahrnují pouze děti a žáky ve školách zřizovaných obcemi.

Započítávají se:

  • děti v MŠ (v běžných třídách a speciálních třídách – tj. třídách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona),
  • děti v přípravných třídách ZŠ,
  • děti v přípravném stupni ZŠ speciální (dříve pomocné),
  • žáci základních škol (v běžných třídách a speciálních třídách – tj. třídách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona),
  • žáci nižších stupňů víceletých oborů gymnázií (1. a 2. ročník 6letých a 1. až 4. ročník 8letých oborů gymnázií),
  • žáci vzdělávající se podle § 38 a § 41 školského zákona, kteří se na statistických výkazech uvádějí pouze v oddílu XIII (jak u ZŠ, tak i u gymnázií).

Uvedené údaje jsou platné k 30. 9. 2022, změny provedené po tomto datu se projeví až v datech k 30. 9. 2023.

Uvedené počty dětí a žáků budou použity k propočtu podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů ve vyhlášce k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. září 2023.

Pouze v případě, že údaje vykázané školami k 30. 9. 2022 se liší od údajů v tabulce v počtech dětí a žáků, obraťte se prosím na jeden z níže uvedených kontaktů:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář