CZ EN

Zpravodaj MF - 4/2015

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

39. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2015–2018)

39. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2015–2018)

Ministerstvo financí provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - duben 2015

Makroekonomická predikce - duben 2015

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Celý obsah článku

Státní rozpočet v kostce - 2015

Státní rozpočet v kostce - 2015

Publikace popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky, proces jeho přípravy a přináší konkrétní informace k rozpočtu na rok 2015.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2015

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2015

Vlivem efektivního řízení disponibilních prostředků státní pokladny pokračuje stabilizovaný vývoj korunové hodnoty státního dluhu, jehož výše oproti konci roku 2014 mírně poklesla o 550 mil. Kč. Tato skutečnost přináší i nadále pozitivní dopady ve formě úspory úrokových výdajů státního rozpočtu souvisejících s emisní činností státu v průběhu roku. Čisté úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu byly o 1,1 mld. Kč nižší oproti stejnému období předchozího roku.

Celý obsah článku

Česká republika podepsala smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Íránskou islámskou republikou

Česká republika podepsala smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Íránskou islámskou republikou

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a ministr ekonomiky a financí Íránu Ali Tayebnia dnes podepsali „Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu“ a Protokol k ní.

Celý obsah článku

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu.

Celý obsah článku

Systém vnitřních zásad a kontaktní osoba

Systém vnitřních zásad a kontaktní osoba

Vzor systému vnitřních zásad a určení kontaktní osoby k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Celý obsah článku

Ministerstvo vypořádalo připomínky k Zákonu o evidenci tržeb

Ministerstvo vypořádalo připomínky k Zákonu o evidenci tržeb

Zákon oproti původní verzi doznal několika změn, jimiž Ministerstvo financí reaguje na diskuzi v rámci připomínkového řízení.

Celý obsah článku

Návrh seznamu komodit určených pro centrální nákup státu a návrh pravidel centrálního nákupu státu – jednání vlády 8.4.2015

Návrh seznamu komodit určených pro centrální nákup státu a návrh pravidel centrálního nákupu státu – jednání vlády 8.4.2015

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2014 č. 924 k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu ukládá vláda 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministrovi financí předložit vládě návrh seznamu komodit určených pro centrální nákup státu a návrh pravidel centrálního nákupu státu.

Celý obsah článku

Dobrá praxe pro interní audit a vyhodnocení rizik při jeho plánování

Dobrá praxe pro interní audit a vyhodnocení rizik při jeho plánování

Pracovní překlady materiálů pro interní audit.

Celý obsah článku

Seminář k návrhu Zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

Seminář k návrhu Zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

Ministerstvo financí ČR uspořádalo 22. 4. 2015 od 10 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odborný seminář k návrhu Zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě.

Celý obsah článku

Zákon o vnitřním řízení a kontrole

Zákon o vnitřním řízení a kontrole

Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, jenž má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků - aktualizován ke dni 23. dubna 2015. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Vzory pokutových bloků

Vzory pokutových bloků

Vzory pokutových bloků pro celní úřady a pro krajské úřady nebo obce od roku 2013.

Celý obsah článku

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2015

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2015

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2015

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2015

Přehled cenových map.

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až březen 2015

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až březen 2015

K 31.3.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 314,5 mld. Kč, celkové výdaje 294,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 19,9 mld. Kč (o 23,7 mld. Kč nižší než v březnu 2014), což je druhý nejlepší výsledek hospodaření v historii ČR.

Související informace:

Celý obsah článku

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2014

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2014

 1. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2014
  1. Obce
  2. Dobrovolné svazky obcí
  3. Kraje
  4. Regionální rady regionů soudržnosti
  5. Územní rozpočty

Celý obsah článku

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

Náklady za roky 1999-2014.

Celý obsah článku

Zpráva o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2014

Zpráva o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2014

Zpráva je předkládána ke zveřejnění podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 4/2015

Cenový věstník 4/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 5. dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP ) stav k 31.3. 2015

Celý obsah článku

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s účinností od 20. dubna 2015)

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s účinností od 20. dubna 2015)

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky.

Celý obsah článku

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M ze dne 1. dubna 2015

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M ze dne 1. dubna 2015

Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Aktualizovaný metodický pokyn se použije pro údaje rokem 2015 počínaje, v návaznosti na vyhlášku č. 5/2014 Sb.

Související informace:

Celý obsah článku

Cenový věstník 3/2015

Cenový věstník 3/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 4. dodatek
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MLADÁ BOLESLAV č. 1/2015, kterou se vydává 15. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mladé Boleslavi

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2015

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2015

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Vyhodnocení veřejné konzultace MF k transpozici směrnice o základním platebním účtu (PAD)

Vyhodnocení veřejné konzultace MF k transpozici směrnice o základním platebním účtu (PAD)

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí k regulaci stavebního spoření

Ministerstvo financí k regulaci stavebního spoření

Reakce Ministerstva financí na tiskovou zprávu zástupce veřejné ochránkyně práv ze dne 8. dubna 2015 ve věci schvalování všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Finanční správa začíná rozesílat obálky se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa začíná rozesílat obálky se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí (Tisková zpráva GFŘ)

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) na zdaňovací období roku 2015 končí 1. června. Finanční správa, jako každoročně, rozesílá poštou složenky k zaplacení této daně. V obálce letos navíc poplatníci najdou i leták s instrukcemi jak postupovat, když chtějí tuto daň od příštího roku platit mnohem jednodušeji - prostřednictvím SIPO.

Související informace:
- Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015 (MF-Inf 15 vzor 6)
-
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2015 (MF-Inf 10 vzor 8)
viz https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2015

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 24.4.2015

Celý obsah článku

DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS) - Informace GFŘ

DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS) - Informace GFŘ

S účinností od 1. ledna 2015 došlo v rámci úpravy společného systému daně z přidané hodnoty v členských státech Evropské unie k zásadním změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani s místem plnění na území EU (dále jen „vybrané služby“). Při poskytnutí vybrané služby se místo plnění přesouvá do místa příjemce služby.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 31.3.2015

Celý obsah článku

Elektronické podání Oznámení FATCA (Informace GFŘ)

Elektronické podání Oznámení FATCA (Informace GFŘ)

Oznámení FATCA (Dohoda „Foreign Account Tax Compliance Act“) bude možné podat pouze prostřednictvím Daňového portálu aplikací EPO.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 24. a 25. dubna 2015 v Rize

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 24. a 25. dubna 2015 v Rize

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Mojmír Hampl.

Celý obsah článku

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s účinností od 20. dubna 2015)

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s účinností od 20. dubna 2015)

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky.

Celý obsah článku

Veřejné prohlášení FATF z 27. února 2015 – rizikové jurisdikce

Veřejné prohlášení FATF z 27. února 2015 – rizikové jurisdikce

Dne 27. února 2015 vydal FATF své nové veřejné prohlášení ("Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém znamenají.

Celý obsah článku

ČR podpořila zřízení fondu pro strategické investice

ČR podpořila zřízení fondu pro strategické investice

V Bruselu se 10. března 2015 uskutečnilo zasedání Rady EU pro finanční a hospodářské záležitosti, kde Českou republiku zastupoval náměstek ministra financí Martin Pros. Mezi hlavní témata jednání patřilo zřízení Evropského fondu pro strategické investice, koordinace hospodářských a fiskálních politik zemí EU v rámci tzv. Evropského semestru nebo dodržování Paktu růstu a stability. Ke dni 9.4.2015 byly zveřejněny výsledky zasedání Rady.

Celý obsah článku

Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Bosně a Hercegovině

Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Bosně a Hercegovině

Výbor Moneyvalu vyhodnotil, že „Akční plán“ pro odstraňování nedostatků v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, který byl přijat Radou ministrů Bosny a Hercegoviny 10. října 2011, nebyl doposud naplněn a příslušná legislativa nebyla novelizována.

Celý obsah článku

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Aktualizace obsahu ke dni 2. dubna 2015.

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB - (Council of Europe Development Bank), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. CEB zakládá svoji aktivitu na upsaném kapitálu a vlastních disponibilních fondech. Sídlem CEB je Paříž.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Aktualizace obsahu ke dni 31. března 2015.

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Vlastníky EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (duben 2015)

Ministr financí a lidé MF v médiích (duben 2015)

Aktuální témata: elektronická evidence tržeb, hospodaření státu a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 3/2015

Finanční a ekonomické informace 3/2015

Rubrika Téma měsíce tentokrát přináší přehledový článek Daňové úniky a zdanění v severských zemích. Text přibližuje vybrané práce z poslední doby, které se snaží objasnit, proč severské země, kde jsou relativně vysoké daňové sazby, vykazují zároveň nižší míru daňových úniků.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář