CZ EN

Rozhovor s náměstkyní Simonou Hornochovou ze dne 8.4.2015

Zdroj: ČRO Radiožurnál | 8.4.2015 | 17:06 | Pořad: Dvacítka Radiožurnálu

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Omezí elektronická evidence tržeb šedou ekonomiku a narovná tržní prostředí? Nebo jen zatíží podnikatele i zákazníky a otevře prostor pro jejich šikanu ze strany úřadů? Skutečně může online registrace tržeb přinést do státní pokladny více než 12 miliard korun, jak si slibuje ministr financí Andrej Babiš? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je náměstkyně ministra financí Simona Hornochová. Dobrý den.

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Dobrý den.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak je to aktuálně s návrhem zákona, původně i podle některých prohlášení ministra Babiše měla vláda projednávat dnes, na programu vlády dnes není?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
My jsme předložili ten návrh zákona vládě v pátek, což se ale rozumí, že jsme ho předložili pro ta předchozí jednání, bude procházet Legislativní radou vlády a teprve potom bude na jednání samotné vlády.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jde tedy o nějaké zpoždění?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Jde o zpoždění 2 dny, protože jsme měli předkládat do konce března.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Předpokládáte tedy, že vláda návrh zákona schválí bez nějakých potíží a komplikací?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
To, obávám se, nemohu předpokládat, protože kolem toho zákona probíhá velká spousta diskusí, ten zákon prošel připomínkovým řízením. Většina těch připomínek byly technického rázu, například co upravit přímo v zákoně a co upravit ve vyhláškách. Na té koncepci tak, jak je ten zákon postavený, se připomínková místa víceméně shodla, ale teď to dostanou do rukou politici a skutečně nedokážu v tuto chvíli říci. Já bych doufala, že minimálně ten koncept zůstane zachován, protože si myslíme, že takto je to postavené správně, uvidíme.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se ptám proto, že v koalici ohledně toho vznikla řada diskusí, například lidovci žádali zprávu o dopadech tohoto zákona, tu jste jim vypracovali?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
No, tady je potřeba říct, že ta zpráva tam byla od začátku, takže některé ty požadavky ...


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Oni si jí nevšimli?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Patrně si ji nevšimli. Nedokážu říct. Zase možná je to součást nějakých politických diskusí, protože si můžete všimnout, že kolem toho zákona existuje velká spousta debat, které opravdu nejsou příliš odborného rázu, že se z toho stalo velké politikum, což mě úplně netěší, nicméně ano, ta zpráva tam byla a my jsme ji ještě na to konto dopracovali do velkého detailu. Jsou tam i data, ze kterých vycházíme při našich závěrech, takže myslím si, že teď už to skutečně nedokážeme dál posunout. Myslím si, že ta zpráva je vypracovaná velmi precizně, dá se na ní stavět, je součástí toho výsledného návrhu, který je té vládě předkládaný.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono ministerstvo financí nakonec ustoupilo například od toho plánu, kdy zákazník měl povinně požadovat účtenku, proč?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ta povinnost byla v zákoně spíše opravdu deklaratorní, aby se nějakým poměrně zásadním a viditelným způsobem řeklo, že ten zákazník účtenku má převzít, protože na jedné straně je tam povinnost toho prodejce tu účtenku předat, aby nevznikaly situace, kdy ten zákazník bude říkat - ne, ne, ne, já to nechci, já to nechci.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já nerozumím, promiňte, paní náměstkyně, že byla pouze deklaratorní. Pakliže by v tom zákoně prošla, tak by to byla povinnost přece zákazníka a spotřebitele říct - vystavte mi účtenku, já si ji musím vzít, hlídat si to, že zkrátka po večeři tam nenechám na stole účtenku.

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ano, ale čistě z technického hlediska. Nebyla tam žádná sankce, to znamená, pokud by ten zákazník stejně odmítl, tak by se mu vůbec nic nestalo.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže od toho jste upustili celkem bez problémů?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Přesně tak, tam nebyl vůbec žádný problém od toho ustoupit. Skutečně my nechceme sankcionovat ty zákazníky, není proto sebemenší důvod. Takže, pokud to skutečně vadilo, není důvod to nevyškrtnout, v zákoně už to není, neobsahuje žádnou povinnost pro zákazníka v této souvislosti.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Naopak co nového do návrhu přibylo, je účtenková loterie, čili jakási pozitivní motivace zákazníků, proč si brát účtenku. Původně sám ministr financí Andrej Babiš říkal, že na Slovensku, kde tedy účtenková loterie funguje, se příliš neosvědčila, v zákoně ji nechtěl, proč tam je?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ona v tom zákoně taky byla od začátku, byla koncipovaná takovým způsobem, že ten zákon bude říkat - můžeme pořádat účtenkovou loterii. Nechtěli jsme už v tom zákoně přímo specifikovat detaily typu, jak často se bude pořádat, jaké budou výhry a podobně. To si myslím, že skutečně je potom na nějakou kampaň, protože ta má působit, jak říkáte, jako motivační prvek na to, abychom seznámili občany s tím, že tady tenhle ten koncept je, že si tu účtenku mají brát a samozřejmě pozitivně motivovat k tomu, aby krom toho, že jsou samozřejmě uvědomělí občané, chtějí, aby se daně platili, tak zároveň tam bude nějaký ten vedlejší motivátor, že se jim to taky může vyplatit, když to budou podporovat.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A teď tedy došlo k užší specifikaci účtenkové loterie v tom zákoně?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Není tam detailní specifikace, je tam mandát pro ministerstvo financí tu loterii pořádat a je tam jasný mandát, že i to financování a ty ceny jsou financované ze státního rozpočtu. Nemáme tam detail, nemáme tam četnost. Nemyslíme si, že je dobré se k tomuto v zákoně zavazovat, to je typické něco, co se dává do prováděcích předpisů.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili ministerstvo financí bylo od začátku, řekněme, v konsensu s požadavkem právě premiéra Bohuslava Sobotky, který upozorňoval na to, že ta účtenková loterie, že je jaksi správná a chtěl ji v tom zákoně mít?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ano, samozřejmě, tady jsme byli v souladu, byť to tak možná nevypadá, proto narážím na to, že řada těch debat jsou politického rázu a vymezují se vůči něčemu, co už tam je, případně tam není. Je potřeba odlišovat tu debatu, která opravdu se zabývá technicky tím zákonem. S účtenkovou loterií jsme vždycky počítali, i proto jsme třeba na Slovensku konzultovali, jakým způsobem vlastně ta loterie je vyhlašovaná, jaké jsou ceny, jaké jsou i efekty a nedívali jsme se jenom na Slovensko. Ona řada států ty loterie pořádá, takže my si myslíme, že to je velmi dobrý motivátor.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když bychom si vzali třeba konkrétní čísla, máte nějaká, co se týče třeba Slovenska, jak se toto osvědčilo právě konkrétně účtenková loterie, kdy tedy dojde na slosování jakýchsi účtenek, a pak ti výherci budou mít, budou mít nějaké odměny finanční, předpokládám?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Já bych tady nerada zacházela do nějakých čísel, protože nějaké odhady existují, ale vzhledem k tomu, že třeba Slovensko mělo svůj národní akční plán a působilo tam přibližně 50 opatření dohromady, tak ono těžko říct, která z toho jsou ta, která zrovna v tom okamžiku zvedla výběr daní, ale nesporně byla pozitivní, to určitě ano. Je pozitivní i dnes, ale je neoddiskutovatelný fakt, že při tom naprosto pravidelném pořádání ta efektivita klesá. I Slováci začínají měnit třeba ty ceny, které dávají těm výhercům v loteriích a začínají měnit tu koncepci, aby tam byla nějaká změna.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se ptám na ta konkréta proto, že mě zajímá, jak to bude fungovat, když například budete chtít motivovat člověka, který přijde do autoopravny a tam mu řeknou - bez účtenky to máte, řekněme, za tisíc korun, s účtenkou za 1500, tak, jak motivovat takovéhoto člověka účtenkovou loterií, že se mu to v uvozovkách vyplatí, vy tedy říkáte krom toho, že jsou tedy zákazníci uvědomělí a vědí, že se mají platit daně?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ne, tak buď si můžeme začít dávat jako příklad ty krajní situace, kde připouštím, že ta efektivita evidence tržeb nebude dokonalá, protože, jakmile je tam výhoda na obou dvou stranách toho smluvního vztahu, tak pochopitelně ta kontrola je tady horší. Může to fungovat tak, že ne každá autoopravna nabídne tomu zákazníkovi slevu, když mu dá tu službu bez dokladu, a my potom budeme mít data z těch autoopraven, které fungují skutečně seriózně a vedle z těch autoopraven jiných a i tak nepřímo se na ně půjdeme podívat. Ten zákazník může být motivovaný tou loterií, protože zrovna třeba tam bude cena, kterou chce vyhrát, nebo po které někdo touží, můžeme se mu trefit do vkusu.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A můžete zrovna vylosovat jeho.

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Můžeme zrovna vylosovat jeho, může se to stát. Nebo si pojďme vzít za příklad tu standardní situaci, protože, když jdete do obchodu, kde nakoupíte ten nákup, tak vám nikdo neřekne, že když to dostanete bez dokladu, tak to budete mít o 20 % levnější, potenciálně o 15, takže tam jako ano, v některých segmentech to zafunguje lépe, v některých možná hůře, ale to ještě neznamená, že ty zákazníky nechceme motivovat jak tím přesvědčováním, že přece ty daně se platit mají, tak pochopitelně i tím, že pokud se tak děje, tak někdo z toho třeba tu výhodu čerpá.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká náměstkyně ministra financí Simona Hornochová, která je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Právě jsme se dotkli toho, jak bude elektronická evidence tržeb efektivní právě v případě té šedé ekonomiky, kdy zkrátka se platí takzvaně na ruku, kdy na to přistoupí obě dvě strany. Jak můžete právě tímto systémem kontrolovat i toto, třeba právě srovnáním s jinými provozovnami nebo jak se toto postihne?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Přesně tak. Jakoby cíl, za A je potřeba říct, že ta evidence tržeb není jediné opatření v rámci zefektivnění výběru daní, které děláme. Těch opatření je celá řada. Minulý rok jsme představili spoustu zákonů, ve kterých jsou další a další nástroje, které pomáhají státní správě především získávat informace. Protože jakmile nebudeme mít data o té ekonomice a vezměte si, šedá ekonomika je pořád přes něco dopočítávaná, jsou to odhady, ale skutečně nemáme, nemáme konkrétní čísla. V okamžiku, kdy rozumným způsobem zjistíme, s čím vlastně zacházíme, kdo má mít jaký obrat, my zatím stavíme na nepřímých důkazech, že určitý druh podnikání v určité provozovně je naprosto nelogické, aby například byl v obratu pod milion korun a ty subjekty nebyly plátcem DPH, ale dnes ...


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak potom můžete předpokládat, že by se mohl zefektivnit ten výběr daní až o 12,5 miliardy korun, když říkáte, že vlastně v případě té šedé ekonomiky se operuje s takto, s takovými daty...

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Stejně jako někdo dokáže spočítat, že šedá ekonomika je plus minus 13 až 16 % hrubého domácího produktu a stejně jako někdo dokáže říct, že to je plus minus 600 miliard korun. Jsou to prostě dopočty, z toho různě porovnáváme data, co se vykazují různými způsoby a vychází tam rozdíly a z těch rozdílů se dopočítává ten potenciál, na naší straně prostě krácení daní. Nikdo neříká to, že se dá šedá ekonomika zlikvidovat, to samozřejmě nedá nikdy, to je potřeba si přiznat. Ale pokud říkáme, že tam je potenciál výběru daní z 600 miliard a my říkáme, že velmi racionálně v první vlně bychom mohli vybrat 12, tak si myslím, že je to velmi realistické číslo, samozřejmě to opatření není samospasitelné, je to jedno z mnoha, to je první věc. A druhá věc, musí fungovat finanční správa, musí fungovat její kontrolní činnost a velmi precizně analytická práce.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono, co se týče právě toho výnosu, je to, samozřejmě říkáte - je to velice realistický odhad, například ale Jiří Rusnok říká, pokud se celkový daňový výběr podaří vylepšit o jednotky miliard, budeme rádi. Tak, kde se potkat, jaksi mezi těmito názory?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Já si myslím, že pokud se nám podaří zvrátit minimálně ten trend, který mě děsí, a což je důvodem, proč já působím ve státní správě, že v České republice se stává běžným standardem, že lidé považují za samozřejmé, že ty daně neplatí a vnímají to jako svoje právo. Často vidíme v médiích. Jsou to naštěstí zatím jednotlivci, ale dokud budeme jenom na tom, že dobře, nějaká úroveň šedé ekonomiky bude existovat, budiž, ale jakmile to začnou lidé vnímat, jakmile to začnou započítávat do svých standardních podnikatelských plánů jako jedno z kritérií jaksi výdělečnosti svého podnikání, tak si myslím, že to je špatně, a já mám strach, že Česká republika jde tímto směrem.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A já jsem se ptala, jestli ministerstvo financí není příliš optimistické s těmi 12,5 miliardami?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Možná jsme optimističtí, my si myslíme, že ne, my si myslíme, že to je skutečně konzervativní odhad, ale tady je potřeba říct, že to, co nám tahle opatření přinesou, pojďme počítat 1 miliard, 10 miliard, 12, budiž, ale to, co nám to přinese, je srovnání toho podnikatelského prostředí, které, když to teď necháme být a když řekneme - dobře, budeme tolerovat to, že tady spousta lidí neplatí ty daně a považujeme to za správné, tak já se ptám, proč máme ty zákony, proč někteří platit mají a jiní se jenom vezou a nic neplatí? A chceme tohle nastavit jako společenský standard a jakmile pohneme ...


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte srovnání těch podmínek podnikání, ale tím velkým argumentem byl také výběr daní, protože...

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Samozřejmě.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste, myslím, také říkala, že právě to snižování těch tržeb je významným kanálem, kudy tečou peníze.

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
No, to neříkám jenom já. Když se podíváte do studií, tak poměrně nedávno vyšla jedna ze studií, kde se dělal průzkum mezi podnikateli a mě tam osobně velmi zaujalo, bylo to v mnoha státech, a byla tam různá, různá, různé důvody, co podnikatelé považují za ohrožení vlastně toho podnikatelského prostředí a všude jinde v jiných státech bylo například práce načerno, takové ty aranžmá typu švarcsystém a podobně v České republice nadpoloviční většina říká, že je to krácení tržeb. Pokud tohle říká podnikatelská veřejnost, neříká to jenom finanční správa, tak to není teorie, tak skutečně je to vážný problém v České republice a my můžeme vybírat daně, ale musíme vědět, z čeho je máme vybrat. My se tady díváme na různá administrativní opatření typu, kolik má být paušál v které činnosti, jaký má být strop pro placení daní a podobně, ale dokud nevíme, kam který podnikatel vlastně patří a jaký má mít obrat, tak ta administrativní opatření nejsou funkční a jsou jenom zatěžující a vedou k dalším a dalším deformacím.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jinými slovy mluvíme o informacích, které finanční správa shromažďuje a v souvislosti právě s elektronickou evidencí tržeb, tak kritici toho systému mluví o tom, že jde o přílišnou kontrolu, o to, že zkrátka finanční správa bude mít informace o každém kroku podnikatele. Jak vyvrátíte tu obavu z takzvaného Big Brothera v rukou finanční správy?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Já se domnívám, že to tak není. Já si myslím, já upřímně nemám ráda tady ty zaklínadla a symboly typu Velký bratr, pojďme si říct, co to je. Každý máme mobilní telefon, mobilní telefon je někde napojený.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ale každý z nás posílá na finanční správu teď jakékoliv dokladu o těch tržbách.

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Já tomu rozumím, ale ti podnikatelé prostě ze zákona tyto údaje mají mít. Už dnes mají povinnost účtenku na žádost tomu zákazníkovi vystavit. Tady není vůbec žádný rozdíl v tom, jaká data mají a jaká data budou dávat finanční správě. Pokud finanční správa přijde, o ta data si řekne, musí je od toho podnikatele dostat. Takže tady to není nic navíc, jenom to, když říkáme ...


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď to bude automatické zkrátka?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Přesně tak, říkáme - pojďme zefektivnit výběr daní a každý, kdo kdy pracoval s nějakými čísly, tak ví, že pokud mám velké množství menších transakcí, tak je nedokážu zkontrolovat individuálně náhodným výběrem a vždycky musím vycházet z nějakých statistik, z nějakých analýz a dívat se na ta čísla v tom velkém obrázku. Naopak, pokud mám málo velkých transakcí, tak se můžu zaměřit individuálně, takže je to jenom způsob kontroly, který si myslím, že tady je jediný možný, pokud chceme něco zefektivnit.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak, prosím, zajistíte to, že se s těmi daty bude nakládat s náležitou kontrolou?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Tak jako vždycky s daty na finanční správě, zatím jsme historicky nezaznamenali, že by unikla jakákoliv informace ze serverů finanční správy, to zabezpečení je tady velmi dobré. Myslím si, že zase není důvod tady vytvářet nějakou paniku. Nemáme tady historicky žádnou zkušenost negativní v tomhle tom smyslu, nevím, proč by měla nastat teď. Navíc my budujeme ty systémy opravdu tak, aby tam ta míra bezpečnosti byla extrémní.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Podnikatelé se obávají také, že je zatíží to, jak finančně, že budou muset zařizovat novou techniku právě kvůli komunikaci, tedy v systému elektronické evidence tržeb a že je to zatíží i třeba, co se týče provozu, že zkrátka budou muset ta data nějak odesílat, když spadne internet, tak se to celé zastaví, jak to bude?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
No, já chápu, že je potřeba najít spoustu argumentů, proč to nejde, já si myslím, že to je poměrně standardní. Ale tady my máme poměrně velkou výhodu v tom, že v tom Chorvatsku to prostě funguje. A já myslím ...


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To je ale názor ministerstva financí, zase kritici tvrdí, že to tam tak úplně nefunguje a že i ten výnos z daní není úplně tak vysoký, jak by se dal očekávat.

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
To není, to skutečně není názor ministerstva financí, to jsou skutečně objektivní data a za A funguje i vzhledem k tomu, co jste říkala před tím, že se netvoří fronty, je to velmi rychlé ta komunikace, přitom pokrytí jaksi mobilní sítí v Chorvatsku je podstatně horší, než v České republice. Není sebemenší důvod, proč by to z technického hlediska nemohlo v Čechách fungovat a proč by to mělo mít likvidační dopady na ty podnikatele.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ti, kteří nevidí na tom chorvatském modelu úplně to všechno tak pozitivně jako ministerstvo financí, tvrdí, že třeba v případě Chorvatska se evidence těch tržeb týkala mnohem menšího počtu podnikatelů. Dá se to tedy srovnávat s tím, co tedy zavádí ministerstvo financí nebo chce v České republice?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Dá se to srovnávat, máme více podnikatelů v České republice, ale Chorvatsko na rozdíl od nás například zavedlo tu evidenci jednorázově pro všechny. My máme to fázování, které je také hodně diskutované. A já bych chtěla říct, že to nejsou informace z ministerstva financí, že to tam funguje. Tam se vypravila například Hospodářská komora, která byla poměrně velkým kritikem hned na začátku a poté, co se podívali, jak to v tom Chorvatsku funguje, tak začali ten systém podporovat, protože říkali - ano, toto to podnikání skutečně nelikviduje. Stejně tak Svaz obchodu a cestovního ruchu, úplně stejná zkušenost, úplně stejně silná podpora v okamžiku, kdy se z toho Chorvatska vrátili, takže já si myslím, že to opravdu není žádná propaganda ze strany ministerstva financí, je to neoddiskutovatelný fakt.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Počítá se s tím, že tedy elektronická evidence tržeb začne fungovat od příštího roku od ledna nebo se, připustil už Andrej Babiš, že se to může posunout o pár měsíců, takže jaký je ten termín?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Zatím skutečně držíme termín 1. ledna 2016. Věříme tomu, děláme proto všechno, ale tak, jak říkal pan ministr, za předpokladu, že by se něco zpozdilo, což se může zpozdit zákon v rámci legislativního procesu, protože, jakmile se z toho stala takhle silně politická otázka, tak tam může docházet opravdu k různým zdržováním, zároveň se může zpozdit to technické řešení a to, co určitě nechceme, je brát si za rukojmí ty podnikatele a pokud to technické řešení nebude hotové dostatečně včas, aby měli svůj prostor na otestování těch systémů jak dodavatele těch potenciálních softwarů, které budou vlastně komunikovat s naším systémem, tak zároveň ti podnikatelé, kteří si pořídí nějaké zařízení, aby si odladili, tak to nemůžeme spustit. Takže, jestli se to zpozdí o nějaký měsíc, dva, ale ...


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale počítáte s lednem, tedy zatím to tak platí?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Zatím počítáme s lednem, ale skutečně to pro nás není dogma. Chceme to spustit tak, aby to bylo maximálně komfortní pro ty povinné osoby, aby skutečně měly odzkoušeno.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte, prosím, právě ty povinné osoby, kdo se má připravit, že od ledna 2016 bude muset odvádět do elektronické evidence tržeb?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Já si myslím, že tady snad panuje všeobecná shoda i na té politické úrovni a v první vlně by to měly být stravovací služby, restaurace, hotelnictví.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Do té elektronické evidence tržeb bude možné uplatnit nějaké výjimky?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ano. Ten zákon je koncipovaný takovým způsobem, že zná už přímo v zákoně výjimky z té evidence jako takové, ale ty jsou objektivně dané, to znamená, tam, kde se jedná o subjekty, kde si myslíme, že ta evidence nedává smysl, příklad subjekty, které jsou regulované, mají například nějakým způsobem regulovanou cenu, což jsou energetické společnosti, vodárny, podobně, zároveň obce, kraje, příspěvkové organizace, které žijí z prostředků z veřejných zdrojů, ze státního rozpočtu, z veřejných rozpočtů, tam si myslíme, že skutečně nedává smysl ta evidence, takto je to postaveno.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale nebude jich příliš mnoho, aby to nakonec nepostrádal celý ten systém vlastně smysl?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Budou jenom ty, kde ten systém by postrádal smysl sám o sobě. Vedle toho máme takzvanou zjednodušenou evidenci, což je pro ty subjekty, které nedokáží být online. Typicky to může být, já nevím, identifikovali jsme určité dopravní společnosti, které, sami, když člověk jede ve vlaku, tak ví, že tam prostě není stabilní signál natolik, aby se dalo, případně prodej jízdenek v linkové dopravě, může to být jakýkoliv druh podnikání, který skutečně nemůže fungovat online tímto způsobem.


Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Asi bychom se tomuto tématu ještě mohli věnovat minimálně další půlhodinu, ale bohužel už nám tolik času nezbývá. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla náměstkyně ministra financí Simona Hornochová. Děkuji vám za to. Na shledanou.

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.