CZ EN

Vzory pokutových bloků

S účinností k 1.1.2013 byla ukončena platnost všech druhů dosud používaných pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně, tzn. pokutových bloků s označením roku výroby 2012 a pokutových bloků s označením roku výroby z předchozích let

Základní informace

Bloky na pokuty na místě nezaplacené obsahují 50 trojlistů, (část A, B, C), přičemž část A bloku je vydávána při uložení blokové pokuty přestupci, část B a část C bloku je určena správnímu orgánu. Jednotlivé trojlisty mají shodné evidenční číslo.

Bloky na pokuty na místě zaplacené obsahují 20 dvoulistů (část A, B), přičemž část A bloku je vydávána při uložení blokové pokuty přestupci, část B bloku je určena správnímu orgánu. Jednotlivé dvoulisty mají shodné evidenční číslo. Na pokutových blocích není předtištěna nominálního hodnota bloku. Do pokutového bloku je vpisována skutečná výše pokuty až při jejím uložení ukladatelem přestupci.

Nové vzory pokutových bloků jsou opatřeny dalšími ochrannými prvky pro zamezení jejich možného falšování nebo zneužití a pro jejich výrobu je použit mj. samopropisovací papír.

Nové vzory pokutových bloků vydané tiskem pro Celní správu ČR a krajské úřady jsou k dispozici na příslušných úřadech od roku 2013.

Nové vzory pokutových bloků 

Dokumenty ke stažení - vzory pro rok 2016 pro celní úřady a pro krajské úřady nebo obce

Dokumenty ke stažení - starší vzory pro celní úřady a pro krajské úřady nebo obce

 


Doplňující informace

Pokutové bloky vydané do roku 2012 včetně, tzn. pokutové bloky s označením roku výroby 2012 a pokutové bloky s označením roku výroby z předchozích let

Ke dni 31.12.2012 byla ukončena platnost všech druhů dosud používaných pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně, tzn. pokutových bloků s označením roku výroby 2012 a pokutových bloků s označením roku výroby z předchozích let.

Od 1.1.2013 nejsou tyto pokutové bloky použitelné, neboť pozbyly svoji platnost.

Neplatné pokutové bloky byly příslušnými úřady na základě metodického pokynu, který byl za tímto účelem Ministerstvem financí vydán, v průběhu roku 2013 fyzicky zlikvidovány.

Seznam pokutových bloků a jejich vzory z roku 2012/2011 jsou pro informaci uvedeny na internetových stránkách Finanční správy (vyhledávání dle druhu a skupin tiskopisů).

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář