Novinky

2.čtvrtletí ´09

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2009.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 26. červen 2009

 • Bod č. 19: Zabezpečení funkcí auditního orgánu vyplývajícího z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení jednotlivých fondů v rámci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. červen 2009

 • Bod č. 12: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2008

Vydáno

Materiály na jednání vlády 1. červen 2009

 • Pro informaci:
  Bod č. 2: Výroční zpráva o stavu využívání pomoci z rozpočtu programu EU Transition Facility, Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a další zahraniční pomoci poskytované České republice (Program švýcarsko-české spolupráce)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. května 2009

 • Bod č. 2: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012
 • Bod č. 3: Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. května 2009

 • Bod č. 39: Řešení vypořádání staré ekologické zátěže Českých aerolinií a.s., podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 43: Změna usnesení vlády ze dne 28. dubna 2008  č. 500 a změna příslušnosti hospodařit s objektem Hybernská č.p. 1000/8, Praha 1
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Finanční vypořádání nástrojů Phare/ Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2008

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. dubna 2009

 • Bod č. 16: Převod likvidačních zůstatků zaniklých společností, převzatých Ministerstvem financí v souvislosti s ukončením činnosti České konsolidační agentury, do státních finančních aktiv
 • Bod č. 17: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 232)
 • Bod č. 22: Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. dubna 2009

 • Bod č. 2: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008
 • Bod č. 3: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2009
 • Bod č. 23: Zpráva o cenové kontrole za rok 2008 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 29: Využití vybraných objektů na území statutárního města Olomouc
 • Bod č. 32: Návrh na změny Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci imple-mentace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
 • Bod č. 62: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 63: Návrh zákona o penzijním spoření
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o aktuálním stavu vytváření Integrovaného informačního systému Státní pokladny