CZ EN

Materiály na jednání vlády 1. červen 2009

Pro informaci

Bod č. 2:
Výroční zpráva o stavu využívání pomoci z rozpočtu programu EU Transition Facility, Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a další zahraniční pomoci poskytované České republice (Program švýcarsko-české spolupráce)

Ministerstvo financí předkládá pro informaci vládě souhrnné  informace o stavu využívání finančních prostředků a informace o aktualitách týkajících se realizace programů Transition Facility, Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.

Program Transition Facility 2004 – 2006 „Přechodový nástroj“ s celkovým rozpočtem 36,06 mil. EUR bude ukončen k 15. prosinci 2009. Celkem bylo kontrahováno 82,76% finančních prostředků (29,84 mil. EUR). Proplácení bude probíhat do 15. června 2010. Program navázal na Phare a podporoval projekty na posilování institucionálního rámce, které nemohly být financovány ze Strukturálních fondů (v oblastech financí, vnitra, zemědělství, životního prostředí, jaderné bezpečnosti i v rámci neziskového sektoru).

V rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, určených na podporu ekonomického a sociálního vyrovnávání zemí EU a EHP, bylo pro ČR v letech 2004 - 2009 alokováno 104,6 mil. EUR. Tato částka byla rozdělena ve třech výzvách pro předkládání investičních i neinvestičních projektů (v oblastech životní prostředí, zdravotnictví a péče o dítě, uchování evropského kulturního dědictví, rozvoj lidských zdrojů, schengenské acquis a udržitelný rozvoj). Všechny tří výzvy byly uzavřeny a realizace projektů je velmi úspěšná. Podařilo se kontrahovat 100% alokace určené pro ČR a 32% již bylo převedeno na účty konečných příjemců. Projektové aktivity mohou probíhat do 30. dubna 2011 a proplácení finančních prostředků až do 31. října 2011. Finanční mechanismy budou ČR k dispozici také v letech 2009 – 2014. V současnosti probíhají přípravná jednání. Zahájení implementace lze předpokládat ve druhé polovině roku 2010.

Program švýcarsko-české spolupráce je také určen na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU. Konečným příjemcům bude přerozděleno 104,29 mil. CHF. Administrativní struktury již byly nastaveny, vlastní zahájení implementace je odhadováno na první polovinu roku 2010. Realizace aktivit a proplácení finančních prostředků potrvají až do června 2017.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář