CZ EN

Materiály na jednání vlády 4. května 2009

Bod č. 39:
Řešení vypořádání staré ekologické zátěže Českých aerolinií a.s., podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

V návaznosti na připravovaný prodej akcií ČSA a.s., Ministerstvo financí navrhuje vládě financování odstranění staré ekologické zátěže ČSA a.s. z privatizačních výnosů Ministerstva financí. V lokalitě byla zjištěna stará ekologická zátěž, spočívající především v kontaminaci pozemků chlorovanými uhlovodíky a ropnými uhlovodíky. Žádost z odborného hlediska kladně posoudilo Ministerstvo životního prostředí. Za účelem sanace postižené lokality a zabránění šíření znečištění do okolí areálu Ruzyně uzavře Ministerstvo financí s ČSA a.s. speciální smlouvu ve výši 27,2 mil. Kč.  

Bod č. 43:
Změna usnesení vlády ze dne 28. dubna 2008  č. 500 a změna příslušnosti hospodařit s objektem Hybernská č.p. 1000/8, Praha 1

Ministerstvo financí připravilo materiál, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit změnu příslušnosti hospodařit s objektem Hybernská 1000/8, Praha 1, s příslušným pozemkem,  z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Akademii věd České republiky.

Touto majetkovou změnou dojde k lepšímu využití majetku státu, neboť Akademie věd České republiky v návaznosti na tuto změnu a po nezbytné rekonstrukci uvolní prostory pro Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, umístěný dosud v pronajatých prostorách.

Pro informaci

Bod č. 5:
Finanční vypořádání nástrojů Phare/ Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2008

Ministerstvo financí vypracovalo zprávu pojednávající o využití prostředků v rámci předvstupního nástroje Phare a povstupního nástroje Transition Facility u programů finančně vypořádaných s Evropskou komisí v roce 2008.

Z programů finančně vypořádávaných v roce 2008 byly vráceny Evropské komisi 3,05 % prostředků z celkové alokace příslušných vypořádávaných programů, resp. 3,19 % z celkové výše uzavřených kontraktů v rámci daných programů. Tato skutečnost je způsobena především úsporami při výběrových řízeních, kdy ceny vybraných nabídek byly nižší než odhadované rozpočty a dále také vypořádáním nesrovnalostí, jejichž úhrada proběhla z prostředků konečného příjemce, případně implementační agentury odpovědné za implementaci daného programu.

V letošním roce se předpokládá ukončení a finanční vypořádání dalších programů nástrojů Phare a Transition Facility.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.