CZ EN

Materiály na jednání vlády 27. dubna 2009

Bod č. 16:
Převod likvidačních zůstatků zaniklých společností, převzatých Ministerstvem financí v souvislosti s ukončením činnosti České konsolidační agentury, do státních finančních aktiv

S ohledem na nutnost jednoznačného vyjasnění finančních toků a následně i příslušných účetních vazeb Ministerstvo financí předkládá vládě návrh převodu peněžních prostředků, které budou získány z likvidačních zůstatků po obchodních společnostech, které k 1.1.2008 přešly na Ministerstvo financí z bývalé České konsolidační agentury, do státních finančních aktiv. O dalším použití těchto prostředků rozhoduje podle zákona o rozpočtových pravidlech Vláda České republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí.

Bod č. 17:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 232)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál, který navrhuje přímé prodeje majetku předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu ke dni prodeje, resp. vycházející z účetní hodnoty majetku. Tato metoda privatizace je navrhována pro prodej částí majetku ve správě Vězeňské služby ČR, SŽDC s.o. a Pozemkového fondu ČR.

V další části materiálu je na části majetku ve správě ÚZSVM, PF ČR, SŽDC s.o. a Železničního stavitelství Praha s.p. navrhována privatizace formou přímého prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu.

Bod č. 22:
Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko se v současné době uplatňuje Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která vstoupila v platnost dnem 27. června 2005.

Tato smlouva zavázala příslušné úřady obou smluvních států, aby v případě, že Srbsko a Černá Hora vyhlásí zákon nebo zavedou praxi, umožňující širší výměnu informací, bezodkladně uzavřely doplňující protokol ke Smlouvě, na jehož základě by takováto širší výměna informací byla umožněna.

Na expertní úrovni se podařilo takovýto doplňující Protokol ke smlouvě o zamezení dvojímu zdanění dojednat v lednu 2009, a to pro účely vzájemných vztahů mezi ČR a Srbskem (smlouva se nadále uplatňuje i ve vztazích mezi ČR a Černou Horou, která doposud připravenost realizovat širší výměnu informací nedeklarovala).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.