Novinky

2010

Aktuality a vybrané tiskové zprávy vydávané k reformě veřejných financí za rok 2010. (Všechny tiskové zprávy, prosíme, hledejte na aktuálním webu MF - v Úvodní stránka/Aktuálně/Tiskové zprávy/daný rok).

ilustrace

Vydáno

Informace k daňovému řádu - od 1.1.2011

Dne 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tento zákon nahrazuje dosavadní procesní předpis, a to zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Daňový řád přináší celou řadu novinek, s kterými bychom rádi veřejnost ve stručnosti seznámili.

Vydáno

Informace pro vládu ČR o jednání Rady Projektu jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů Projekt JIM

Dne 31. března 2010 proběhla 2. schůze Rady Projektu jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (Projekt JIM), složené z ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministryně zdravotnictví. O jejím průběhu a přijatých závěrech byla připravena informace pro vládu ČR, kterou Rada odsouhlasila. Tuto informaci Ministerstvo financí předložilo, v rámci plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 1462 ze dne 20. prosince 2006 a č. 1336 ze dne 3. listopadu 2008, vládě ČR na vědomí. Vláda ČR vzala informaci dne 24. května 2010 na vědomí.