Novinky

Informace k daňovému řádu - od 1.1.2011

Informace ČDS
Informace ČDS

Vydáno

  • Reforma veřejných financí 2007-2010

Dne 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tento zákon nahrazuje dosavadní procesní předpis, a to zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Daňový řád přináší celou řadu novinek, s kterými bychom rádi veřejnost ve stručnosti seznámili.

Zdroj: česká daňová správa

Doporučované

Nejčtenější