Novinky

2008

Aktuality a vybrané tiskové zprávy vydávané k reformě veřejných financí za rok 2008. (Všechny tiskové zprávy, prosíme, hledejte na aktuálním webu MF - v Úvodní stránka/Aktuálně/Tiskové zprávy/daný rok).

ilustrace

Vydáno

Světová banka podporuje integraci správy veřejných příjmů (tisková zpráva)

Světová banka byla jako respektovaná organizace s mezinárodními zkušenostmi v oblasti institucionálních reforem požádána o spolupráci při přípravě integrace správy veřejných příjmů. Ministerstvo financí totiž v současné době připravuje komplexní reformu daňového systému, která má za cíl tento systém zjednodušit a přinést úsporu administrativních nákladů pro poplatníky i veřejný sektor. Jedním z pilířů reformy jsou právě institucionální změny, které spočívají v integraci daňové a celní správy a výběru odvodů na veřejné pojištění (zdravotní, nemocenské, důchodové atd.) do jednoho integrovaného orgánu státní správy. Cílovým stavem by měl být tedy jeden správce pro registraci, výběr, kontrolu a vymáhání těchto plateb, které by bylo možné platit jednou platbou na jednotný účet státu, bez ohledu na konečný počet odvodů a kdo je odvádí.

  • Analýza Světové banky

Vydáno

Nová doména www.dane2010.cz k reformě daňového systému

Dnes byl zahájen provoz nové domény http://www.dane2010.cz/, která bude sloužit veřejné diskusi o reformě daňového systému. Její teze předložil ministr financí Miroslav Kalousek 3. dubna tohoto roku. „Naším cílem je zapojit veřejnost do tvorby stabilního daňového systému, který přinese úsporu administrativních nákladů pro poplatníky i daňovou správu,“uvedl ministr.

Vydáno

Příprava reformy daňového systému ČR (tisková zpráva)

Ministr financí Miroslav Kalousek na tiskové konferenci představil koncept reformy daňového systému s navrženou účinnosti k 1. lednu 2010. Koncept má formu tezí pro veřejnou diskusi. „Primárním cílem této fáze reformy je snížení administrativní zátěže pro poplatníky a státní správu, jak se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení,“ uvedl ministr Kalousek. Cíle by mělo být dosaženo významným zjednodušením stávajícího systému.