Novinky

Ministerstvo financí zahájilo reorganizaci daňové sekce

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Reforma veřejných financí 2007-2010

Zefektivnění činnosti Ministerstva financí v daňové oblasti

Od roku 1997 je činnost Ministerstva financí v daňové oblasti rozdělena do dvou základních oblastí – tvorba legislativy a výkon správy daní. Spojení formulace daňové politiky a tvorby legislativního textu v jednom útvaru však již nevyhovovalo požadavkům, které byly na Ministerstvo financí kladeny.

Proto Ministerstvo financí zahájilo reorganizaci daňové sekce. První fáze byla spuštěna k 1. červnu 2010, kdy byl vytvořen nový odbor Daňová legislativa, který se specializuje na tvorbu legislativních textů v daňové oblasti a je přímo podřízen náměstkovi ministra financí pro daně a cla. Dále došlo k posunu zaměření dosavadních daňových odborů na věcnou stránku daňové politiky a tyto odbory byly seskupeny do nově vytvořené skupiny Daňová politika v čele s vrchním ředitelem Martinem Jarešem, dosavadním ředitelem odboru Daňová a celní politika.

Cílem nově vytvořené skupiny je větší koordinace koncepcí jednotlivých daní a také změna postupů spočívající v tom, že do budoucna se nejprve vypracuje věcný popis změny příslušné daně, zhodnotí se jeho dopady a teprve po jeho schválení se přistoupí k vypracování paragrafového znění.

Druhá fáze souvisí s tím, že dne 16. června 2010 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o územních finančních orgánech, která mění organizaci daňové správy. S účinností od 1. ledna 2011 bude vytvořeno Generální finanční ředitelství, které převezme stávající kompetence Ministerstva financí v oblasti výkonu správy daní a řízení daňové správy. Tento krok je v souladu s dlouhodobou strategií a představuje tzv. nultou fázi vzniku Jednotného inkasního místa.

Doporučované

Nejčtenější