Novinky

Reforma veřejných financí 2007-2010

Archiv - Koncepce pro léta 2007-2010 - prezentované materiály MF.

ilustrace

Aktuality k RVF 2007-2010

Aktuality a vybrané tiskové zprávy vydávané k reformě veřejných financí za roky 2007-2010.

Reforma důchodového systému 2010 - PES

Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí („PES“) - analýza současného stavu důchodové problematiky a doporučení pro budoucí vládu k reformě důchodového systému.