Novinky

II. pilíř RVF - Návrh daňového řádu

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Reforma veřejných financí 2007-2010

Návrh daňového řádu - procesní průběh legislativy.

Návrh zákona ve vládě (2008)

Návrh daňového řádu představuje novou komplexní úpravu daňového procesu, která má nahradit v současnosti již nevyhovující zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Návrh významným způsobem posiluje právní jistotu a klientský přístup vůči poplatníkům.

Cílem je snížení administrativních nákladů vůči těm, kteří své daňové povinnosti plní řádně a poctivě a vytvoření účinných nástrojů vůči nepoctivým poplatníkům.

 

Zákon daňový řád (2011)

Dne 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tento zákon nahrazuje dosavadní procesní předpis, a to zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 280/2009 Sb.- o daňovém řádu, ze dne 22. července 2009, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2011.

 


Doplňující informace - Aktuálně o Daňovém řádu:

Doporučované

Nejčtenější