Novinky

I. pilíř RVF - Věcný záměr nového zákona o dani z příjmů

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Reforma veřejných financí 2007-2010

Návrh věcného záměru nového zákona o daních z příjmů včetně analýzy výjimek a osvobození, které jsou navrhovány ke zrušení.

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh věcného záměru nového zákona o daních z příjmů včetně analýzy výjimek a osvobození, které jsou navrhovány ke zrušení. Současně celý materiál včetně připomínek z vnějšího připomínkového řízení zveřejňuje na svých webových stránkách.

„Ministerstvo financí pečlivě posoudilo také veškeré připomínky, které obdrželo z veřejné diskuse. Chce využít v další legislativní práci hlavně ty náměty, které povedou ke zjednodušení budoucí právní úpravy zdaňování příjmů a správy a výběru veřejných příjmů v ČR. Cílem je významné snížení administrativní zátěže poplatníků a vytvoření stabilního daňového prostředí napomáhajícímu dalšímu ekonomického růstu,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Dokumenty ke stažení

 

Doplňující informace k analýze:

  • Cílem této Analýzy bylo prověření opodstatněnosti a systémovosti existujících různých daňových odchylek (osvobození, odčitatelných položek a slev), které zakládají prvky zvýhodnění určité skupiny poplatníků. Včetně příloh:
    • Příloha č.1 - Přehled všech výjimek ze zdanění v zákoně o daních z příjmů (fyzické osoby)
    • Příloha č.2 - Přehled všech výjimek ze zdanění v zákoně o daních z příjmů (právnické osoby)

Doporučované

Nejčtenější