Novinky

Reforma důchodového systému 2010 - PES

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

 • Reforma veřejných financí 2007-2010
 • Důchodová reforma 2010 - PES

Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí („PES“) - analýza současného stavu důchodové problematiky a doporučení pro budoucí vládu k reformě důchodového systému.

Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí („PES“)

Poradní expertní sbor vznikl v lednu 2010 jako společná iniciativa ministra financí Eduarda Janoty a ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky. Jeho cílem je navázat na činnost tzv. Bezděkovy komise z let 2004 - 2005 v oblasti reformy důchodového systému v ČR, analyzovat současný stav důchodové problematiky v širším kontextu a doporučit možné cesty v reformě důchodového systému pro budoucí vládu. Současně PES může poskytovat ministrům financí a práce a sociálních věcí expertní názory v ekonomických oblastech.

PES je ryze odborná platforma. Jeho členy jsou (abecedně):

 • Vladimír Bezděk,
 • Jiří Fialka,
 • Michal Frankl,
 • Marta Gellová,
 • Klára Hájková,
 • Jiří Hoidekr,
 • Pavel Kohout,
 • Jiří Král,
 • Jiří Rusnok,
 • Vít Samek.

Členové pracují bez nároku na odměnu. Členové nereprezentují své zaměstnavatele, jsou jmenováni pro svoje odborné schopnosti.

Činnost PES je omezena funkčním obdobím stávající vlády, nejdéle do konce června 2010. Činnost a výstupy PES budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách MF a MPSV.

Související dokument:

 

Závěrečná zpráva Poradního expertního sboru ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (PES) - červen 2010

Závěrečná zpráva PES včetně příloh (červen 2010) (.ZIP, 3629 kB)

 • Závěrečná zpráva PES
  Exekutivní shrnutí
  Úvod
  Kapitola I: Současný stav důchodového systému
  Kapitola II: Hodnocení PAYG a PPSP
  Kapitola III: Vybrané souvislosti důchodové reformy
  Kapitola IV: Cíle, principy a teze důchodové reformy
  Kapitola V: Doporučení důchodové reformy PES
 • Executive summary (Final Report of PES)
 • Přílohy č. 1 - 10

 

Zápisy z jednání - PES

Zápisy č. 1 - č. 12 z jednání Poradního expertního sboru ministra financí a ministra práce a sociálních věcí - 2010 (.ZIP, 1107 kB)

 

Projednávané materiály - PES

Klíčové principy PES: Klíčové principy - Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí - 01/2010 (.PDF, 115 kB)

Další projednávané materiály: Další projednávané materiály - PES - 2010 (.ZIP, 9791 kB) 

 

Aktuální materiály MPSV, OECD a EK k problematice důchodové reformy

Pravidelná zpráva publikovaná MPSV ve dvouletých intervalech popisující stav sociálního pojištění v ČR a obsahující rovněž projekce dalšího vývoje: Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 (.PDF, 1766 kB)

Aktualizovaná zpráva Ekonomického výboru o dopadech stárnutí populace v zemích EU: Ageing Report 2009: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060) (.PDF, 2488 kB)

Srovnání důchodových systémů podle srovnatelných ukazatelů: Pension at a Glance, OECD, 2009 (.PDF, 129 kB)

Koncepční materiál analyzující základní možnosti tzv. III. etapy důchodové reformy. Materiál vláda 16. února 2009 vzala na vědomí: Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení opt out ze základního důchodového pojištění (.PDF, 1510 kB)

Zpracování návrhu zásad nové právní úpravy na základě materiálu MPSV. Dokument zpracovala firma Deloitte v období od března do května 2009: Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt-out ze základního důchodového pojištění pro přípravu zákonné úpravy (.PDF, 1250 kB)

Materiál z července 2009 připravený na základě usnesení vlády č. 181 ze dne 16. února 2009 obsahuje mj. i reakci na úkol „připravit návrh věcných opatření podporující rodiny s dětmi v základním důchodovém pojištění“: Informace o dosavadním průběhu prací souvisejících s pokračováním důchodové reformy (zavedení možnosti opt out) a o vztahu rodinné politiky a základního důchodového pojištění (možnosti dalších prorodinných opatření) (.ZIP, 1496 kB)

Aktualizovaný materiál Výboru pro sociální ochranu o teoretických náhradových poměrech v zemích EU a projekce vývoje tohoto ukazatele 2006-2046 z prosince 2009: Zpráva ISG o náhradových poměrech / ISG report on theoretical replacement rates

Mandát pro společnou pracovní skupinu, která bude spolu s EK připravovat Zprávu o důchodech ve světle posledního vývoje (i s ohledem na krizi a její dopady), a to z pohledu finanční stability systému i přiměřenosti dávek, schválený v lednu 2010: Mandát pro Společnou zprávu SPC a EPC o důchodech (.PDF, 155 kB) 

 

Doporučované

Nejčtenější