Novinky

Aktuality k RVF 2007-2010

Aktuality a vybrané tiskové zprávy vydávané k reformě veřejných financí za roky 2007-2010, resp. 2011. (Všechny tiskové zprávy, prosíme, hledejte na aktuálním webu MF - v Úvodní stránka/Aktuálně/Tiskové zprávy/daný rok).

ilustrace

Vydáno

Ministr financí představil reformu přímých daní a odvodů (tisková zpráva)

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil reformu přímých daní a odvodů. Jedná se o třetí pilíř komplexní daňové reformy po již fungujícím procesním pilíři (nový daňový řád) a připravovaném institucionálním pilíři (Jedno inkasní místo – JIM).

Vydáno

Informace k daňovému řádu - od 1.1.2011

Dne 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tento zákon nahrazuje dosavadní procesní předpis, a to zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Daňový řád přináší celou řadu novinek, s kterými bychom rádi veřejnost ve stručnosti seznámili.

Vydáno

Informace pro vládu ČR o jednání Rady Projektu jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů Projekt JIM

Dne 31. března 2010 proběhla 2. schůze Rady Projektu jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (Projekt JIM), složené z ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministryně zdravotnictví. O jejím průběhu a přijatých závěrech byla připravena informace pro vládu ČR, kterou Rada odsouhlasila. Tuto informaci Ministerstvo financí předložilo, v rámci plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 1462 ze dne 20. prosince 2006 a č. 1336 ze dne 3. listopadu 2008, vládě ČR na vědomí. Vláda ČR vzala informaci dne 24. května 2010 na vědomí.

Vydáno

Zpráva Světové banky o vizi a strategii pro integrovanou správu příjmů (tisková zpráva)

Ministerstvo financí zveřejňuje na svých webových stránkách zprávu Světové banky, která je výsledkem poradní činnosti této instituce v přípravě projektu Jednotného inkasního místa (JIM). „Spolupráce Světové banky si velice vážím, protože má mnoho zkušeností s procesy integrace výběru daní a jiných veřejných odvodů z celého světa,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Světová banka radí ČR při sjednocení výběru daní a odvodů (tisková zpráva)

V průběhu února tohoto roku se v České republice uskutečnila mise Světové banky (SB), která pomáha Vládě ČR při tvorbě projektu Jednotného inkasního místa (JIM). Tým expertů SB se účastnil intenzivních jednání s tematickými pracovními skupinami, které zpracovávaly aspekty reformy týkající se nového procesního a organizačního uspořádání, lidských zdrojů a legislativy. Jednání se týkalo integrace daňové a celní správy a sjednocení výběru sociálního a zdravotního pojištění. Další mise se uskuteční v průběhu přípravy procesního modelu JIM, na který bylo vypsáno výběrové řízení.

Vydáno

Světová banka podporuje integraci správy veřejných příjmů (tisková zpráva)

Světová banka byla jako respektovaná organizace s mezinárodními zkušenostmi v oblasti institucionálních reforem požádána o spolupráci při přípravě integrace správy veřejných příjmů. Ministerstvo financí totiž v současné době připravuje komplexní reformu daňového systému, která má za cíl tento systém zjednodušit a přinést úsporu administrativních nákladů pro poplatníky i veřejný sektor. Jedním z pilířů reformy jsou právě institucionální změny, které spočívají v integraci daňové a celní správy a výběru odvodů na veřejné pojištění (zdravotní, nemocenské, důchodové atd.) do jednoho integrovaného orgánu státní správy. Cílovým stavem by měl být tedy jeden správce pro registraci, výběr, kontrolu a vymáhání těchto plateb, které by bylo možné platit jednou platbou na jednotný účet státu, bez ohledu na konečný počet odvodů a kdo je odvádí.

  • Analýza Světové banky