Novinky

Zpravodaj MF - 2/2023

Vydáno

Ministerstvo financí Česká republika

Zpravodaj MF - 2/2023

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika
ČR se loni stala bilionovým čistým příjemcem evropských peněz

ČR se loni stala bilionovým čistým příjemcem evropských peněz

Příjmy České republiky z EU přesáhly v roce 2022 naše odvody o 51 mld. Kč. Po přičtení zálohy z Nástroje EU na podporu oživení ve výši 10,3 mld. Kč jsme byli loni čistým příjemcem ve výši 61,2 mld. Kč. Od přistoupení do EU v roce 2004 jsme již od EU obdrželi o 1,05 bil. Kč víc, než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČR se loni stala bilionovým čistým příjemcem evropských peněz

Činnost Centrální harmonizační jednotky v roce 2022 a plány do roku 2023 (Newsletter 2023)

Činnost Centrální harmonizační jednotky v roce 2022 a plány do roku 2023 (Newsletter 2023)

Odbor Centrální harmonizační jednotka zveřejňuje Newsletter 2022, ve kterém informuje o pokroku v rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, nově vydaných metodických stanoviscích a pokynech, dalších činnostech odboru a plánech do roku 2023.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Činnost Centrální harmonizační jednotky v roce 2022 a plány do roku 2023 (Newsletter 2023)

Katalog vzdělávacích akcí Centrální harmonizační jednotky – jaro 2023

Katalog vzdělávacích akcí Centrální harmonizační jednotky – jaro 2023

Odbor Centrální harmonizační jednotka zveřejňuje katalog školících aktivit na 1. pololetí roku 2023. Semináře, přednášky a workshopy jsou zaměřeny na oblast finanční kontroly a správy poskytovaných prostředků.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog vzdělávacích akcí Centrální harmonizační jednotky – jaro 2023

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění. 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hospodaření systému důchodového pojištění

Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO)

Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO)

Informace k provozu neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby („Playground RVO“ nebo „Neprodukční prostředí RVO“).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO)

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Hazardní hry - přehledy a statistiky

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k centralizovaným VZ

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam neplatných příkazových bloků

Metodika - programové financování

Metodika - programové financování

Metodika k programovému financování.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodika - programové financování

Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2023

Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2023

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna deficitem ve výši 6,8 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 10,8 mld. Kč.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2023

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2023

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2023

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2023

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. Subjekty obsažené ve výčtu budou za účetní období roku 2023 zahrnuty do účetních výkazů za Českou republiku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výsledky cenové kontroly

Výsledky cenové kontroly

Výsledky činnosti cenových kontrolních orgánů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výsledky cenové kontroly

Stav privatizačních projektů k 31.12.2022

Stav privatizačních projektů k 31.12.2022

 • Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2022
 • Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2022

Celý obsah článku Celý obsah článku - Stav privatizačních projektů k 31.12.2022

Přehled privatizace akcií k 31.12.2022

Přehled privatizace akcií k 31.12.2022

 • Přehled o privatizaci akcií akciových společností do konce roku 2022
 • Struktura portfolia akcií MF

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled privatizace akcií k 31.12.2022

Přehled cenových map

Přehled cenových map

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled cenových map

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022

Materiál kromě zhodnocení hospodaření státního rozpočtu obsahuje komentář o ekonomickém vývoji a hospodaření sektoru vládních institucí, výsledky hospodaření územních rozpočtů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv a zprávu o řízení státního dluhu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2022

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2022

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2022

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2022

Celkové náklady na poradenství od 1. července 2022 do 31. prosince 2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2022

Legislativa MF

Legislativa MF
Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu a implementace příslušných operačních programů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa včetně přílohy Vázání prostředků za neobsazená místa.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

Finanční zpravodaj číslo 3/2023

Finanční zpravodaj číslo 3/2023

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
 2. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční zpravodaj číslo 3/2023

Cenový věstník 3/2023

Cenový věstník 3/2023

 • Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 22/2022 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 3/2023

Cenový věstník 4/2023

Cenový věstník 4/2023

 • Přehled o provedených cenových kontrolách v roce 2022

Celý obsah článku Celý obsah článku - Cenový věstník 4/2023

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Přehled platných smluv

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Srí Lankou

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Srí Lankou

Ministerstvo financí oznamuje, že dne 3. února 2023 byla v Kolombu podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Srí Lankou

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kamerunem

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kamerunem

Ministerstvo financí ČR oznamuje na základě informací obdržených ze ZÚ ČR v Abuje, že dne 7. února 2023 byla v Yaoundé podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kamerunem

Státní pokladna

Státní pokladna
Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Monitor - státní správy a samosprávy

Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy
Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Finanční trh

Finanční trh
Týden finančního vzdělávání Global Money Week proběhne 20. až 26. března

Týden finančního vzdělávání Global Money Week proběhne 20. až 26. března

I letos se Česko společně s více než sto dalšími zeměmi světa už posedmé zapojí do mezinárodní iniciativy Global Money Week. Cílem této tradiční celosvětové kampaně OECD je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Týden finančního vzdělávání Global Money Week proběhne 20. až 26. března

Bulletin inovací 2/2023

Bulletin inovací 2/2023

V únorovém vydání Bulletinu inovací bychom Vám rádi představili mimo jiné novinky v oblasti Open Banking a Open Finance, zprávu Centra pro alternativní finance v Cambridge hodnotící využívání SupTechu finančními orgány či výsledky srovnání délky licenčních řízení pro činnosti dle PSD2 v EU publikovanou Evropským orgánem pro bankovnictví.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Bulletin inovací 2/2023

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2022 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2022 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2022 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2022 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2022 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2022.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2022 včetně Komentáře

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2023

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.

 • Datum uveřejnění: 20. 2. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 27. 3. 2023.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2023

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2023

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.

 • Datum uveřejnění: 20. 2. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 27. 3. 2023.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2023

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Kapitálový průvodce - internetové stránky

Daně a cla

Daně a cla
Ministerstvo financí potvrzuje plán prodloužit pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině

Ministerstvo financí potvrzuje plán prodloužit pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině

Ministerstvo financí v návaznosti na dotazy odborné i laické veřejnosti potvrzuje jednoznačný záměr prodloužit i pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině v rozsahu daném zákonem č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, Vláda 11. ledna 2023 jednomyslně schválila usnesení č. 31 ukládající Ministerstvu financí legislativně zajistit toto prodloužení. 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí potvrzuje plán prodloužit pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině

Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k OZV, kterými obce zavádějí poplatky za komunální odpad a které nenabyly účinnosti k 1. lednu 2023

Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k OZV, kterými obce zavádějí poplatky za komunální odpad a které nenabyly účinnosti k 1. lednu 2023

Dle zjištění Ministerstva vnitra a Ministerstva financí došlo počátkem roku 2023 v řadě případů k situaci, kdy obce schválené obecně závazné vyhlášky, kterými zaváděly či měnily poplatky za komunální odpad, včas nevyhlásily ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“). Obecně závazné vyhlášky tak nabyly účinnosti až v průběhu roku 2023 poté, co byly ve Sbírce právních předpisů řádně vyhlášeny.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k OZV, kterými obce zavádějí poplatky za komunální odpad a které nenabyly účinnosti k 1. lednu 2023

MP/04/2023 – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Zpoplatnění bytových domů

MP/04/2023 – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Zpoplatnění bytových domů

Fyzická osoba vlastní bytový dům, jenž není rozdělen na bytové jednotky, ale z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že se v něm nachází deset bytů. V osmi z nich jsou přihlášené fyzické osoby. Bude za zbylé dva byty platit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství vlastník bytového domu?

Celý obsah článku Celý obsah článku - MP/04/2023 – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Zpoplatnění bytových domů

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2023.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový kalendář

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Portál „Moje daně 21"

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

 • Online finanční úřad - Daňová informační schránka
 • EPO - Elektronická podání pro Finanční správu
 • EET
 • Registr DPH
 • Vracení DPH - v rámci EU
 • MOSS/OSS - Zvláštní režim jednoho správního místa
 • ePodpora - Technická podpora aplikací daňového portálu

Celý obsah článku Celý obsah článku - Daňový portál - Moje daně

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Celní správa ČR - WEB

EU a zahraničí

EU a zahraničí
ČR se loni stala bilionovým čistým příjemcem evropských peněz

ČR se loni stala bilionovým čistým příjemcem evropských peněz

Příjmy České republiky z EU přesáhly v roce 2022 naše odvody o 51 mld. Kč. Po přičtení zálohy z Nástroje EU na podporu oživení ve výši 10,3 mld. Kč jsme byli loni čistým příjemcem ve výši 61,2 mld. Kč. Od přistoupení do EU v roce 2004 jsme již od EU obdrželi o 1,05 bil. Kč víc, než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

Související informace Související informace:

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČR se loni stala bilionovým čistým příjemcem evropských peněz

Evropská investiční banka podpořila loni v ČR projekty za téměř 45 miliard korun

Evropská investiční banka podpořila loni v ČR projekty za téměř 45 miliard korun

Ve středu 8. února proběhla v budově Evropského domu v Praze výroční tisková konference viceprezidentky Evropské investiční banky (EIB) Lilyany Pavlovové. Hlavním bodem tiskové konference bylo představení výsledků a plánů EIB v České republice.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Evropská investiční banka podpořila loni v ČR projekty za téměř 45 miliard korun

ČR po 33 letech od revoluce odešla z postsovětských bank

ČR po 33 letech od revoluce odešla z postsovětských bank

Česká republika ukončila ve dnech 26., resp. 27. ledna 2023 své členství v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce (MBHS) a Mezinárodní investiční bance (MIB), aniž by prozatím došlo k dohodě na vypořádání vzájemných závazků.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ČR po 33 letech od revoluce odešla z postsovětských bank

Ministerstvo financí potvrzuje plán prodloužit pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině

Ministerstvo financí potvrzuje plán prodloužit pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině

Ministerstvo financí v návaznosti na dotazy odborné i laické veřejnosti potvrzuje jednoznačný záměr prodloužit i pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině v rozsahu daném zákonem č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, Vláda 11. ledna 2023 jednomyslně schválila usnesení č. 31 ukládající Ministerstvu financí legislativně zajistit toto prodloužení. 

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministerstvo financí potvrzuje plán prodloužit pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině

ECOFIN: Ministři financí debatovali nová fiskální pravidla a ochranu evropského trhu

ECOFIN: Ministři financí debatovali nová fiskální pravidla a ochranu evropského trhu

Hlavními body jednání únorové Rady ECOFIN byly ekonomické dopady ruské agrese na Ukrajině a nastavení nových fiskálních pravidel pro členské země EU.

Celý obsah článku Celý obsah článku - ECOFIN: Ministři financí debatovali nová fiskální pravidla a ochranu evropského trhu

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu a implementace příslušných operačních programů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) České republiky a role Ministerstva financí při její realizaci.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

CKB AFCOS zpracoval jednotný formulář – žádost o přístup, který je určen pracovníkům implementační struktury fondů EU a Národního plánu obnovy, kteří z titulu své pracovní náplně potřebují využívat dané systémy (IMS, MS2014+(role AFCOS), EDES, SharePoint – Ochrana finančních zájmů EU).

Celý obsah článku Celý obsah článku - Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Dotace

Dotace
Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Kalendář akcí

Kalendář akcí
Katalog vzdělávacích akcí Centrální harmonizační jednotky – jaro 2023

Katalog vzdělávacích akcí Centrální harmonizační jednotky – jaro 2023

Odbor Centrální harmonizační jednotka zveřejňuje katalog školících aktivit na 1. pololetí roku 2023. Semináře, přednášky a workshopy jsou zaměřeny na oblast finanční kontroly a správy poskytovaných prostředků.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog vzdělávacích akcí Centrální harmonizační jednotky – jaro 2023

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Ministr financí a lidé MF v médiích

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Multimédia MF

Finanční a ekonomické informace 1/2023

Finanční a ekonomické informace 1/2023

Lednové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Finanční a ekonomické informace 1/2023

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku Celý obsah článku - Katalog odborné knihovny

Doporučované

Nejčtenější