CZ EN

Ministerstvo financí potvrzuje plán prodloužit pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině

Ministerstvo financí v návaznosti na dotazy odborné i laické veřejnosti potvrzuje jednoznačný záměr prodloužit i pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině v rozsahu daném zákonem č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, Vláda 11. ledna 2023 jednomyslně schválila usnesení č. 31 ukládající Ministerstvu financí legislativně zajistit toto prodloužení. MF plánuje, že legislativní úprava bude součástí letošního daňového balíčku, který je v současnosti ve fázi přípravy před meziresortním připomínkovým řízením.

Už nyní platí, že finanční dary např. českým pořadatelům sbírek na veřejně prospěšné účely jsou ze zákona odečitatelné od základu daně. V roce 2022 bylo nově možné odečíst z daní také bezúplatná plnění poskytnutá v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Současně bylo umožněno daňově uplatnit dary poskytnuté v roce 2022 přímo Ukrajině (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví) nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Možnost odečtu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 od základu daně směli využít i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří 90 % zdanitelných příjmů.

Z pohledu příjemce bezúplatného plnění platí, že příjmy na humanitární nebo charitativní účely nebo z veřejných sbírek pořádaných právnickými osobami byly již před rokem 2022 osvobozeny od daně z příjmů. Nově byl osvobozen i bezúplatný příjem poskytnutý za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, tj. neuplatňovala se případná srážková daň. Osvobozen od daně byl také příjem ukrajinských zaměstnanců, když firma jim a jejich rodinným příslušníkům poskytuje ubytování v ČR ve zdaňovacím období roku 2022 kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině.

Původní informace o zavedení možnosti daňově uplatnit pomoc Ukrajině v roce 2022 je k dispozici zde.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.