CZ EN

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2022

Celkové náklady na poradenství od 1. července 2022 do 31. prosince 2022.

Na základě úkolu vyplývajícího z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí má ministerstvo povinnost pololetně zveřejňovat informace o poradních orgánech poskytujících právní a ostatní služby, a to dvakrát ročně vždy v termínu do 15. února za II. pololetí předchozího roku a do 15. srpna za I. pololetí roku běžného. Cílem je poskytnout informaci o hospodaření s veřejnými prostředky.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář